Het verbod op nevenwerkzaamheden verboden (deel 2)

In het tweede deel van de blogreeks “Belangrijke aanpassingen van je arbeidsvoorwaarden” staan we stil bij het nevenwerkzaamhedenbeding.

Het verbod op nevenwerkzaamheden verboden (deel 2)

Blog van AVN

31 mei 2022

Wijzigingen als gevolg van EU-Richtlijn nader bekeken

In deel 1 van onze blogreeks over de (verplichte) aanpassingen in je arbeidsvoorwaardenbeleid hebben we je een algemeen overzicht gegeven van de wijzigingen als gevolg van de EU richtlijn “transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden”. In deel 2 gaan we dieper in op het nevenwerkzaamhedenbeding.

Wat is een nevenwerkzaamhedenbeding?

Een nevenwerkzaamhedenbeding is een bepaling, meestal opgenomen in de arbeidsovereenkomst, die het de werknemer verbiedt werkzaamheden te verrichten naast de arbeidsovereenkomst. In de meeste gevallen is in het beding opgenomen dat de werknemer toestemming nodig heeft de nevenwerkzaamheden te verrichten, in sommige gevallen is zelfs een absoluut verbod opgenomen.

Ongeldig, tenzij objectieve reden

Met ingang van 1 augustus 2022 is een nevenwerkzaamhedenbeding niet meer geldig, tenzij het verbod tot het verrichten van nevenwerkzaamheden kan worden gerechtvaardigd door een objectieve reden. De objectieve reden is afhankelijk van de concrete omstandigheden. Welke nevenwerkzaamheden wil de werknemer verrichten, hoeveel tijd is daarmee gemoeid, wil de werknemer gaan werken bij een concurrent? Voorbeelden van objectieve redenen zijn de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de gezondheid en veiligheid, de integriteit van overheidsdiensten, het vermijden van belangenconflicten en de verplichtingen uit hoofde van de Arbeidstijdenwet.

Nevenwerkzaamhedenbeding in de prullenbak?

Kunnen alle nevenwerkzaamhedenbedingen die al zijn gesloten dan nu de prullenbak in? Nee, gelukkig zijn de al gesloten bedingen niet meteen ongeldig. Het is namelijk niet nodig de objectieve reden in het beding zelf op te nemen. Er zijn echter wel degelijk gevolgen voor de praktijk. Wanneer een werknemer namelijk toestemming vraagt voor het verrichten van nevenwerkzaamheden, dan kun je als werkgever deze toestemming alleen dan weigeren wanneer sprake is van een relevante objectieve reden. Wordt er geen reden gegeven of kan de reden niet worden aangemerkt als een relevante objectieve reden, dan is de bepaling alsnog niet geldig. Hetzelfde geldt wanneer je als werkgever een beroep wil doen op een in de arbeidsovereenkomst opgenomen absoluut verbod. Heb je geen objectieve reden, dan is het beding ongeldig.

Aanpassing arbeidscontract of -voorwaarden?

Het is dus niet verplicht de objectieve reden in het nevenwerkzaamhedenbeding op te nemen. Het is dus ook niet nodig om bij nieuw te sluiten bedingen melding te maken van de objectieve reden. Dat is ook niet aan te raden. Wanneer namelijk een reden is opgenomen in het beding die niet kwalificeert als een objectieve reden, dan is het beding direct niet geldig. Daar komt bij dat de reden om een bepaalde nevenwerkzaamheid van de werknemer te verbieden niet altijd hetzelfde hoeft te zijn.

Heb je in het verleden gewerkt met een absoluut verbod tot het verrichten van nevenwerkzaamheden, dan is het aan te raden vanaf nu een beding op te nemen waarbij de werknemer “slechts” toestemming moet vragen voor het verrichten van de werkzaamheden. Dit past beter bij de nieuwe regels en het stimuleert de werknemer in overleg te treden mocht de wens tot het verrichten van nevenwerkzaamheden zich voordoen.

Wat te doen:

  • Reageer na 1 augustus 2022 altijd schriftelijk op een verzoek van de werknemer nevenwerkzaamheden te verrichten;
  • Reageer positief op een verzoek tenzij er sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond;
  • Neem de rechtvaardigingsgrond op in de schriftelijke reactie aan werknemer;
  • Neem vanaf 1 augustus 2022 in de arbeidsovereenkomst niet langer een absoluut verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden op.

Blogreeks 

We praten je graag in meerdere korte blogs per onderwerp bij over deze nieuwe wetgeving:

  1. Inleiding
  2. Het verbod op nevenwerkzaamheden verboden 
  3. De uitdijende informatieplicht van werkgever met gevolgen
  4. Studiekostenbedingen in de ban
  5. Onvoorspelbaar werk aan de winkel 

De volgende blog in deze reeks gaat over de verruiming van de informatieplicht van de werkgever. Houd onze Social media in de gaten of meld je hier aan voor onze nieuwsbrief “Wijsheid van Nu” om er zeker van te zijn dat je geen belangrijke informatie mist.

Vragen?

Het is belangrijk om nu al rekening te houden met de nieuwe wetgeving. Heb je dus al vragen, aarzel dan niet om even contact met een van onze advocaten van op te nemen. Wij denken graag met je mee.

Blog van AVN

31 mei 2022

© 2024 Advocaten van Nu