Belangrijke aanpassingen van je arbeidsvoorwaardenbeleid (deel 1)

In deze nieuwe blogreeks word je bijgepraat over de belangrijkste (verplichte) aanpassingen in je arbeidsvoorwaardenbeleid als gevolg van de EU richtlijn 'transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden'.

Belangrijke aanpassingen van je arbeidsvoorwaardenbeleid (deel 1)

Blog van AVN

24 mei 2022

Begrijpelijk doel, maar niet altijd duidelijke tekst

Er daalt binnenkort weer wat nieuws op werkgevers neer uit Europa. We krijgen namelijk te maken met de gevolgen van de Europese richtlijn 'transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden'. Deze richtlijn speelt onder meer in op de trend dat er steeds meer werknemers zijn die meerdere werkgevers tegelijk hebben. Ook wordt er vaker op flexibele uren en wisselende tijdstippen gewerkt. Het doel van de richtlijn is (met name die) werknemers duidelijkere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bieden. Tot zover helder. De uitwerking hiervan is helaas (nog) niet altijd helemaal duidelijk. 

Directe werking per 1 augustus 2022

Wel weten we dat deze richtlijn uiterlijk op 1 augustus aanstaande moet zijn geïmplementeerd. Hoewel de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog moet goedkeuren en dat er nog een toelichting wordt verwacht vanuit Den Haag, kunnen we er vanuit gaan dat de deadline wordt gehaald. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan nog hebben we te maken met de EU richtlijn. Per 1 augustus 2022 gaat er dus weer het nodige veranderen en daar moet je als werkgever nu al rekening mee houden.

UPDATE: Op 21 juni 2022 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. 

Schijnzelfstandigen

Het toepassingsbereik van de richtlijn is bovendien niet alleen beperkt tot werkers met een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW. Ook schijnzelfstandigen vallen binnen het toepassingsgebied. Daar is volgens de richtlijn sprake van wanneer iemand die voldoet aan de voorwaarden die kenmerkend zijn voor een arbeidsrelatie wordt aangemeld als zelfstandige met het doel te ontkomen aan aan bepaalde juridische of fiscale verplichtingen. Dat blijft vaag, maar wel goed om in je achterhoofd te houden.

Belangrijke wijzigingen 

De hoogste tijd dus om eens op een rijtje te zetten wat de gevolgen van de nieuwe wetgeving zullen zijn voor de praktijk. Waar moet rekening mee worden gehouden en wat kunnen of moeten werkgevers nu vast doen om zich voor te bereiden op de nieuwe wetgeving? De nieuwe wetgeving voorziet in regels over

  • het verbod op nevenwerkzaamheden;
  • de op werkgevers rustende verdergaande schriftelijke informatieverplichting;
  • de onmogelijkheid om nog langer studiekosten te verhalen op werknemers; en in 
  • regels die werknemers met een onvoorspelbaar rooster meer duidelijkheid en rechten moet geven.

Blogreeks met concrete tips

In de komende weken praten we je in meerdere korte blogs per onderwerp bij over deze nieuwe wetgeving:

  1. Inleiding
  2. Het verbod op nevenwerkzaamheden verboden
  3. De uitdijende informatieplicht van werkgever met gevolgen
  4. Studiekostenbedingen in de ban
  5. Onvoorspelbaar werk aan de winkel 

Houd onze social media in de gaten of meld je hier aan voor onze nieuwsbrief 'Wijsheid van Nu' om er zeker van te zijn dat je geen belangrijke informatie mist.

Vragen?

Het is belangrijk om hier bij het aangaan van nieuwe arbeidsovereenkomsten al rekening mee te houden. Heb je dus al vragen, aarzel dan niet om even contact met een van onze advocaten op te nemen. Wij denken graag met je mee.

Blog van AVN

24 mei 2022

© 2024 Advocaten van Nu