Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij partijen zonder tussenkomst van een rechter maar onder begeleiding van een neutrale derde (de mediator) hun geschil willen oplossen. 

Zakelijke conflicten komen regelmatig voor. Denk hierbij aan conflicten tussen twee collega's, tussen een leidinggevende en een ondergeschikte, tussen aandeelhouders, binnen een managementteam, tussen een opdrachtgever en een klant of een conflict met een leverancier. 

Al deze conflicten hebben negatieve gevolgen. De gezondheid en productiviteit van mensen kunnen er onder komen te lijden er ontstaan daarnaast vaak negatieve gevolgen voor de organisatie waar het conflict zich afspeelt. Deze conflicten moeten dan ook niet te lang voortduren. Mediation kan in zo'n geval een goed middel zijn om op een relatief snelle en efficiënte manier uit het conflict te komen. 

Mediation heeft een aantal voordelen ten opzichte van het voeren van een procedure. Een mediationtraject is in de regel sneller afgerond dan een procedure. De kosten zijn lager en daarnaast is er in mediation een actievere rol van partijen. 

MfN-registermediator

Ontmoet Suzan de Lange. Als advocaat arbeidsrecht heeft Suzan jarenlange ervaring opgedaan bij het begeleiden van één partij bij een conflict. Zij heeft vele conflicten, in alle soorten en maten, voorbij zien komen in haar praktijk. Zij heeft aan alle kanten van de tafel gezeten en verschillende soorten en type cliënten bijgestaan in verschillende conflicten. Deze ervaring alsmede haar constructieve manier van werken, kan zij goed gebruiken in haar rol als mediator.

Cliënten vinden dat Suzan snel en goed tot de kern van de zaak kan doordringen, goed en empathisch kan luisteren en een prettige persoonlijkheid is. 

Het MfN-register is het Nederlandse kwaliteitsregister van mediators. MfN-registermediators werken volgens een zeer hoge kwaliteitsstandaard. Het werken volgens zo'n hoge kwaliteitsstandaard betekent dat Suzan periodiek getoetst zal worden op haar kennis en kunde en dat zij met aantonen dat ze voldoet aan de kwaliteitsstandaard. Een goede waarborg voor partijen in de mediation. 

Voor wie?

  • Voor iedereen met een zakelijk conflict

Wens om met behulp van een mediator uit een conflict te komen? Suzan maakt voor u, in gewoon Nederlands, inzichtelijk hoe een mediationtraject eruit zal zien. 

© 2023 Advocaten van Nu