Maakt het uit of de overeenkomst eindigt 'per' een bepaalde datum of 'op' die datum?

Met regelmaat staat in arbeidsovereenkomsten of brieven van de werkgever dat de arbeidsovereenkomst eindigt 'per' de eerste dag van een bepaalde maand. Dat ene woordje kan echter grote gevolgen hebben.

Maakt het uit of de overeenkomst eindigt 'per' een bepaalde datum of 'op' die datum?

Blog van AVN

10 feb 2021

What's in the name?

Als de arbeidsovereenkomst eindigt 'met ingang van' 1 april, dan is 31 maart de laatste dag van het dienstverband. Tot zover duidelijk, maar hoe zit het nou als de overeenkomst eindigt 'per' 1 april? Dat je hierover kunt discussiëren, blijkt wel uit het feit dat zelfs de Hoge Raad zich hier onlangs over moest uitlaten. 

De werkgever in deze kwestie had de arbeidsovereenkomst opgezegd “per 1 maart 2018”. De kantonrechter had de werkneemster (in haar verzoek om een transitievergoeding) niet ontvankelijk verklaard, omdat het verzoekschrift op 30 mei 2018 was ingediend, terwijl de vervaltermijn (voor het indienen van een verzoekschrift bij de rechter) volgens de rechter eindigde op 28 mei 2018. In hoger beroep oordeelde het hof echter dat het dienstverband is geëindigd op 1 maart 2018, zodat de vervaltermijn nog niet was verstreken.

Het belang bij vaststelling correcte einddatum

De termijn waarbinnen een verzoekschrift tot toekenning van een transitievergoeding moet worden ingediend, begint op de eerste dag na de laatste werkdag en loopt af aan het einde van de met die laatste werkdag overeenstemmende dag drie maanden later. De termijn eindigt daarmee in beginsel steeds aan het einde van de dag met hetzelfde nummer als dat van de laatste werkdag. In dit geval ging het om de transitievergoeding, maar het had net zo goed ook om de vernietiging van de opzegging kunnen gaan. Aan beide verzoeken is een -andere- vervaltermijn gekoppeld. Aangezien er dus meerdere -keiharde- vervaltermijnen zijn gekoppeld aan de einddatum, is het correct bepalen daarvan van groot belang.

Hoge Raad

De Hoge Raad is het echter met de kantonrechter eens en oordeelt dat het verzoekschrift op 28 mei ingediend had moeten zijn, dat de werknemer dus te laat is en dat zij kan fluiten naar haar centen. Van belang hierbij is, dat kennelijk niet in geschil is tussen partijen dat 28 februari de laatste dag van het dienstverband was en dat partijen niet zijn afgeweken van het uitgangspunt van de wet dat opzegging geschiedt tegen het einde van de maand. Dat had uiteraard ook anders kunnen zijn en in dat geval had ook de uitkomst anders kunnen zijn. In cassatie overweegt de Hoge Raad dat, indien niet bij schriftelijke overeenkomst (of door vast gebruik) een duidelijke andere dag is aangewezen en de opzegging dus geschiedt tegen het einde van de maand, dan de arbeidsovereenkomst aan het einde van de laatste dag van die maand eindigt. Dat geldt eveneens voor de opzegging “per” de eerste dag van de volgende maand. De arbeidsovereenkomst van de werkneemster is dus geëindigd op 28 februari 2018, zodat zij haar verzoekschrift te laat heeft ingediend, aldus de Hoge Raad.

Conclusie

Het correct bepalen van de einddatum van een contract is van groot belang in verband met de vervaltermijnen voor het indienen van een verzoekschrift. In dit geval betekende 'per' hetzelfde als 'met ingang van', maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Indien de bedoeling van partijen duidelijk anders zou zijn geweest, dan was werkneemster mogelijk wel net op tijd geweest met haar verzoekschrift.

Wellicht ook interessant?

Tot slot

Twijfelt u over uw brieven of overeenkomsten? Bij ons staat de meter niet standaard aan. Dus neem gerust contact op. Op die manier kan uw probleem snel(ler) worden opgelost, of zelfs worden voorkomen. Dat noemen wij Service van Nu.

Blog van AVN

10 feb 2021

© 2024 Advocaten van Nu