Projectovereenkomst; zegen of vloek?

Werkgevers houden van projectovereenkomsten, maar advocaten wat minder; waarom toch?

Projectovereenkomst; zegen of vloek?

Blog van AVN

27 okt 2020

Werkgevers vragen er geregeld om, maar ik ben er zelf niet dol op; projectovereenkomsten ofwel arbeidsovereenkomsten voor de duur van een project. Het klinkt namelijk op zich goed; je weet vooraf immers niet hoelang een project duurt, dus als je dan af kunt spreken dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op het moment dat het project eindigt lijk je safe te zitten. In de praktijk valt dat echter vaak toch tegen.

Wat is een projectovereenkomst?

Een projectovereenkomst is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en wel voor de duur van een project. Bij het einde van het project loop de arbeidsovereenkomst van rechtswege af, net als een “normale” arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een einddatum of vastomlijnde duur. Hierbij is van belang dat het einde van dat project objectief bepaalbaar moet zijn anders eindigt de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege:

  • Het einde moet dus bepaalbaar zijn; het moet volledig helder zijn op welk moment het project tot een einde is gekomen, én
  • Dat einde moet objectief bepaalbaar zijn; het einde van het project mag niet afhankelijk zijn van de wil van de werkgever (of opdrachtgever).

Einde objectief bepaalbaar

Er zijn situaties te bedenken waarin het volledig helder is wanneer het project tot een einde komt. Denk aan het schilderen van alle trappen in nieuwbouwproject X of denk aan de installatie van softwaresysteem A bij opdrachtgever B. Maar, ook in die voorbeelden waarbij het volledig helder lijkt te zijn op welk moment het project tot een einde komt zou daar zelfs nog twijfel over kunnen ontstaan. Want wat als nieuwbouwproject X onverwacht wordt uitgebreid met twee extra rijen huizen; wordt dan het schilderen van de trappen in die twee extra rijen huizen nog tot hetzelfde project gerekend? Maakt het verschil op het moment dat de aannemer die extra twee rijen geen onderdeel van project X noemt maar nieuwbouwproject Z?

Het is dus erg van belang om het betreffende project nauwkeurig te beschrijven, zodat vooraf duidelijk is voor beide partijen wat er moet zijn gebeurd voordat het project is afgerond. Als er op een of andere wijze discussie kan ontstaan over of het project wel of niet is afgerond, eindigt de overeenkomst simpelweg niet van rechtswege (en heb je dus een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de werknemer).

Projectovereenkomst – uitzendovereenkomst

Het einde van een project is vaak nog ingewikkelder op het moment dat er sprake is van een terbeschikkingstelling aan een derde voor de duur van een bepaald project bij of van die derde. Veel werkgevers denken dat als de opdrachtgever (/inlener) aangeeft dat het project is geëindigd, dat je er dan bent met het einde van rechtswege bij een projectovereenkomst. Echter, het einde van het project dient (zoals hierboven al aangegeven) objectief bepaalbaar te zijn en dus onafhankelijk van de wil van de opdrachtgever. Voor een projectovereenkomst waarbij het einde van “het project” wel afhankelijk is van de wil van de opdrachtgever hebben we namelijk een speciale bepaling in de wet: artikel 7:691 lid 2 BW oftewel het uitzendbeding. Als je als werkgever die werknemers ter beschikking stelt aan een derde in de arbeidsovereenkomst opneemt dat de arbeidsovereenkomst is overeengekomen voor de duur van het project en dat het project is geëindigd op het moment dat de opdrachtgever dat aangeeft, is er vaak in feite sprake van een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding in plaats van een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project. Aan de toepassing van het uitzendbeding zijn echter bepaalde eisen verbonden. Zo geldt uitzendbeding enkel voor daadwerkelijke uitzendovereenkomsten en kan het uitzendbeding voor maximaal 26 gewerkte weken gelden (wat bij cao mag worden “opgerekt” tot 78 gewerkte weken, wat uiteraard is gebeurd in de Cao voor Uitzendkrachten). Als je reeds over die termijn heen bent, kun je geen gebruik meer maken van het uitzendbeding, zal de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege eindigen en is deze voor onbepaalde tijd.

Wat is slim?

Enkele tips bij (de afweging van) een projectovereenkomst:

  • Beken kleur. Bedenk allereerst of je daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project wil afspreken of dat je eigenlijk een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding wil overeenkomen. Ofwel: wil je dat de opdrachtgever op elk moment kan aangeven dat de werknemer niet meer hoeft terug te komen; kies dan voor een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Is er daadwerkelijk sprake van een vastomlijnd project; kies dan voor een projectovereenkomst.
  • Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk het project en omschrijf wat er moet zijn afgerond wanneer het project eindigt. Daarmee bedoel ik niet de datum, maar wat er moet zijn gebeurd om het project als afgerond te beschouwen.
  • Overweeg een “achtervang-einddatum” op te nemen in de projectovereenkomst; een uiterste einddatum waarop de arbeidsovereenkomst in ieder geval van rechtswege eindigt. Indien de arbeidsovereenkomst dan toch niet van rechtswege eindigt aan het einde van het project, heb je altijd die einddatum nog. Uiteraard kleeft daar wel weer een nadeel aan; indien na de genoemde einddatum toch nog wordt doorgewerkt door de werknemer, kan al een volgende arbeidsovereenkomst in de keten ontstaan, waardoor je sneller aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd toekomt.

Meer weten?

Mochten er hier nog vragen of onduidelijkheden over zijn, neem dan gerust contact met ons op. Op die manier kunnen uw problemen snel(ler) worden opgelost, of zelfs worden voorkomen. Dat noemen wij Service van Nu.

Wijsheid van Nu

Indien u periodiek op de hoogte gehouden wil worden van arbeidsrechtelijke actualiteiten en andere "Wijsheden van Nu", schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.

Blog van AVN

27 okt 2020

© 2024 Advocaten van Nu