Meldplicht aanstaande voor uitzendbureaus die discriminerende verzoeken krijgen

Het Kabinet maakt werk van een meldplicht voor uitzendbureaus die discriminerende verzoeken ontvangen van inleners.

Meldplicht aanstaande voor uitzendbureaus die discriminerende verzoeken krijgen

Nieuws van AVN

08 mrt 2022

De Minister gaat een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus toevoegen aan het wetsvoorstel ‘gelijke kansen bij werving en selectie’. Zij wil daarmee een nieuwe stap zetten tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Meldplicht

Ontvangt een uitzendbureau / arbeidsbemiddelaar een discriminerend verzoek van een inlener / opdrachtgever, dan mag aan dat verzoek geen gehoor worden gegeven. In plaats daarvan dient het bureau in gesprek te gaan met de opdrachtgever. Leidt dat niet tot een oplossing, dan volgt een verplichte melding bij de Arbeidsinspectie, die ook op dit punt handhavende bevoegdheden krijgt, aldus het voorstel. De bijbehorende Kamerbrief tref je desgewenst hier aan.

Toezicht gelijke kansen werving en selectie

Het wetsvoorstel ‘toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ ligt momenteel bij de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel staat dat bedrijven straks de wettelijke verplichting krijgen om beleid te voeren, gericht op het bevorderen van gelijke kansen bij werving en selectie. De norm voor gelijke kansen geldt voor alle organisaties. Van werkgevers wordt verwacht dat ze aantoonbaar inzet plegen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. En hier komt nu dus ook een meldplicht bij.

Discriminatie

Het wetvoorstel komt uiteraard niet uit de lucht vallen. Discriminatie op de werkvloer komt nog steeds geregeld voor. Soms bewust, maar soms ook onbewust. Recent hebben we nog een zaak gewonnen over het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst wegens zwangerschap.

Ook interessant

Indien je dit nieuwsbericht interessant vindt, dan vind je onderstaande artikelen wellicht ook de moeite waard om te lezen:

Nieuws van AVN

08 mrt 2022

© 2024 Advocaten van Nu