Mediation en medezeggenschap

Wat zijn precies de voordelen van mediation bij conflicten tussen ondernemer en ondernemingsraad? 

Mediation en medezeggenschap

Blog van AVN

17 jan 2024

Inleiding

Wanneer zich in de praktijk een medezeggenschapscasus aandient is het van belang om eerst te informeren naar de onderlinge verhouding tussen de ondernemer en de ondernemingsraad. In veel gevallen werken ondernemer en ondernemingsraad op een fijne manier samen , maar dat is helaas niet altijd het geval. Een goede samenwerking is echter wel van essentieel belang voor een goede medezeggenschap binnen de onderneming. Lopen de ondernemer en ondernemingsraad tegen problemen aan, dan kan dit (grote) gevolgen hebben voor het functioneren van de medezeggenschap en daardoor ook voor de onderneming.

Wat zijn de voordelen? 

In de complexe dynamiek van een organisatie is het niet ongebruikelijk dat meningsverschillen tussen ondernemer en de ondernemingsraad ontstaan. Het kan dan gaan om een vastgelopen adviestraject, maar er kunnen ook dieper gewortelde problemen aan ten grondslag liggen. Omdat partijen in de regel verder moeten met is het van belang dat de meningsverschillen niet uitmonden in conflicten of vastgelopen gesprekken. Hier komt mediation als een waardevol instrument om de hoek kijken. In plaats van conflicten te laten escaleren, biedt mediation een gestructureerde en  neutrale omgeving waarin partijen kunnen communiceren, begrip opbouwen en gezamenlijk tot oplossingen kunnen komen.

Wat zijn precies de voordelen van mediation bij conflicten tussen ondernemer en ondernemingsraad? We hebben ze voor u op een rij gezet:

Neutrale bemiddeling bevordert objectiviteit

Een van de kernprincipes van mediation is de betrokkenheid van een neutrale mediator. Deze onafhankelijke derde partij zorgt ervoor dat het proces eerlijk verloopt en dat geen van beide partijen een oneerlijk voordeel heeft. Dit bevordert objectiviteit en creëert een omgeving waarin zowel de ondernemer als ondernemingsraad zich gehoord en gerespecteerd voelt.

Vertrouwelijkheid stimuleert een open communicatie.

Mediation is gebaseerd op vertrouwelijkheid. De betrokken partijen kunnen vrijuit spreken zonder angst voor repercussies. Dit stimuleert open communicatie en moedigt het delen van standpunten, zorgen en belangen aan. Door een veilige omgeving te bieden voor eerlijke gesprekken, helpt mediation ook diepgewortelde problemen aan te pakken.

Focus op belangen, niet op posities

In plaats van zich te fixeren op tegenstrijdige standpunten, richt mediation zich op de onderlinge belangen van partijen. Wat zijn de werkelijke zorgen van de ondernemer? Welke doelen streeft de ondernemingsraad na? Door deze belangen te begrijpen, ontstaat ruimte voor creatieve oplossingen die recht doen aan ieders behoefte.

Besparing, tijd en kosten

Een slepend conflict tussen een ondernemer en een ondernemingsraad kan een aanzienlijke tol eisen op zowel tijd als middelen. Mediation biedt een gestructureerd proces dat gericht is op een snelle en efficiënte oplossing. Hierdoor kunnen organisaties kostbare tijd en financiële middelen besparen, waardoor de focus kan worden verlegd naar kernactiviteiten.

Behoud van de werkrelaties en organisatorische harmonie

Conflicten tussen een ondernemer en een Ondernemingsraad hebben vaak een brede impact op de werkrelatie binnen de organisatie. Mediation streeft niet alleen naar het oplossen van het specifieke geschil, maar ook naar het herstel van relaties en het bevorderen van een positieve werkomgeving. Het behoud van harmonie binnen de organisatie is van onschatbare waarde voor de toekomstige samenwerking.

Duurzame oplossingen voor de toekomst

Mediation legt de nadruk op het bereiken van duurzame oplossingen. Door gezamenlijk tot overeenstemming te komen, worden afspraken gecreëerd die niet alleen het huidige conflict oplossen, maar ook een solide basis vormt voor toekomstige samenwerking.

Tot slot

Conflicten tussen een ondernemer en een ondernemingsraad kunnen een ernstige impact hebben op de werkomgeving. Echter, in plaats van in een neerwaartse spiraal van misverstanden te belanden, biedt mediation een uitweg naar verdere samenwerking en een gezonde organisatorische dynamiek. De mediation is niet alleen een reactie op het specifieke conflict, maar ook een proactieve stap naar een gezonde organisatorische dynamiek. De investering in mediation betaalt zich bij medezeggenschapsconflicten niet alleen uit in het oplossen van geschillen, maar ook in het bouwen aan een sterke, veerkrachtige organisatie.

Suzan de Lange is naast advocaat in het medezeggenschapsrecht ook Mfn-gecertificeerd mediator. Als mediator behandelt zij ook conflicten op het gebied van medezeggenschapsrecht. Ondernemers en ondernemingsraden kunnen haar benaderen voor een mediation traject. Voor inlichtingen hierover, kunnen jullie altijd contact met haar opnemen. 

Meer weten?

Wil je meer weten over mediation, bekijk onze eerdere blogs hierover:

 

 

Blog van AVN

17 jan 2024

© 2024 Advocaten van Nu