Vrijwilligheid van mediation: Hoe vrijwillig is vrijwillig?

Vaak adviseert een bedrijfsarts bij een arbeidsconflict om met elkaar aan tafel te gaan met behulp van een mediator. Ook rechters verwijzen met enige regelmaat naar mediation. Hierdoor kan een partij zich gedwongen voelen om aan een mediationtafel te gaan zitten. Hoe verhoudt zich dit met de vrijwilligheid?

Vrijwilligheid van mediation: Hoe vrijwillig is vrijwillig?

Blog van AVN

24 feb 2023

Vrijwillig

Meedoen aan mediation is altijd vrijwillig. Partijen kunnen niet verplicht worden tot het aangaan van of doorgaan met mediation. De achterliggende gedachte is dat bij gedwongen deelname de kans op succes gering is. Een mediator doet er ook goed aan om voor de start van het mediationtraject de vrijwilligheid bij partijen te checken. Zeker wanneer een bedrijfsarts of rechter mediation heeft geadviseerd, kan het voor een van partijen voelen als een verplichting. Immers, partijen weten heel goed dat het ongemotiveerd afwijzen van een voorstel tot mediation of het niet aanbieden van mediation in een situatie waarin dat wel zinvol zou kunnen zijn, in een daarop volgende procedure vaak tegen de afwijzende partij werkt.

Het is dan ook raadzaam om steeds bij iedere zaak tijdig en goed te bekijken of mediation een zinvol instrument is. Advocaten doen er goed aan om dit met hun cliënten te bespreken. Zeker ook vanwege het feit dat in mediation de gedeelde informatie vertrouwelijk is. Partijen doen er goed aan zich dat op voorhand goed te realiseren. Wanneer een van partijen tot de conclusie komt dat een mediation geen reële optie is, zal dat goed gemotiveerd moeten worden.

Niet vrijblijvend

De vrijwilligheid van mediation betekent overigens niet dat mediation vrijblijvend is. Wanneer een partij start met een mediationtraject dan spreekt deze partij daarmee ook de intentie uit om het conflict op te lossen. Met andere woorden: zeg je ja tegen mediation dan zal je je ook moeten inzetten om tot een oplossing te komen.

Conclusie

Alhoewel een van de kernwaardes van mediation de vrijwilligheid van partijen is, kan soms de vraag opgeworpen worden of partijen daadwerkelijk vrijwillig aan tafel zitten of dat zij zich toch enigszins gedwongen voelen. Omdat deelname aan een mediationtraject van partijen behoorlijk wat vergt, is het verstandig om voorafgaand aan de start van een mediationtraject jezelf af te vragen of je daadwerkelijk vrijwillig wilt deelnemen aan dit traject. Hierbij dient de vraag gesteld te worden of je daadwerkelijk tot een oplossing wilt komen en je je hier ook voor wilt inzetten. Er zijn uiteraard situaties denkbaar dat dit niet het geval is. Ga dan niet aan een mediationtafel, maar motiveer goed waarom je mediation in deze situatie geen optie is. Een mediation heeft namelijk enkel kans van slagen indien aan het element vrijwilligheid is voldaan en partijen zich ook daadwerkelijk willen inzetten om tot die oplossing te komen. 

Meer informatie?

Wil je graag meer weten over mediation, of heeft u hulp nodig bij een conflict, neem dan gerust contact met Suzan op. 

Blog van AVN

24 feb 2023

© 2024 Advocaten van Nu