Hoort wie klopt daar? Het is de WAB!

Er is inmiddels al veel gezegd en geschreven over de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet, kortgezegd de WAB, staat nu echt voor de deur; per 1 januari 2020 wijzigen verschillende regels. Veel organisaties zijn drukdoende geweest om alles “WAB-proof” te maken. Wij hebben voor u nog eens een belangrijke checklist gemaakt.

Hoort wie klopt daar?  Het is de WAB!

Blog van AVN

29 nov 2019

Loonstrook

Het is vanaf 1 januari 2020 verplicht om op de loonstrook de volgende gegevens te vermelden:

  • de overeengekomen arbeidsduur
  • of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die schriftelijk is aangegaan
  • of sprake is van een oproepovereenkomst

Check deze gegevens dus allemaal goed en neem zo nodig contact op met de salarisadministratie.

WW-premie

Vanaf 1 januari 2020 gaat een werkgever de hoge WW-premie betalen indien geen sprake is van een vast contract met een vaste arbeidsomvang. Beoordeel dus voor genoemde datum of er wellicht contracten omgezet moeten worden naar onbepaalde tijd om ook voor deze werknemers de lage WW-premie te betalen. Het verschil kan groot zijn.

Arbeidsovereenkomst

Vanaf 1 januari 2020 moet uit de arbeidsovereenkomst blijken of sprake is van een:

  • oproepovereenkomst
  • arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • payrollovereenkomst waarbij dan van belang is om aan te geven welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn

Oproepcontracten

Het is voor werkgevers van belang om voor 1 januari 2020 te inventariseren welke oproepkrachten op 1 januari 2020 12 maanden of langer werkzaam zijn. Aan deze oproepkrachten moet uiterlijk 31 januari 2020 een aanbod gedaan zijn voor een vaste arbeidsomvang. LET OP: doe je een dergelijk aanbod niet, dan ontstaat er voor de betreffende werknemer een loonvordering waarbij de werknemer zich kan baseren op een gemiddelde omvang van de afgelopen 12 maanden.

Transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding wijzigt met ingang van 1 januari 2020. Daarnaast geldt dat de transitievergoeding vanaf 1 januari 2020 ook voor werknemers met een kort dienstverband (dus een dienstverband korter dan 2 jaar) gaat gelden. Het is dus van belang dat een werkgever nog voor 1 januari 2020 beoordeelt of het juist beter is om nog in 2019 of pas in 2020 afscheid van een bepaalde werknemer te nemen. LET OP: indien een ontslagvergunning is aangevraagd of een ontbindingsprocedure is gestart voor 1 januari 2020, dan wel indien er is opgezegd (met instemming) voor genoemde datum, blijven de oude berekeningsregels gelden.

Tot slot

Wanneer er na het lezen van deze checklist vragen zijn of wanneer u andere vragen heeft over de WAB en wat dat voor uw organisatie betekent, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Wanneer u dit artikel interessant vindt, dan zijn wellicht ook de volgende artikelen de moeite waard om te lezen:

Wijsheid van Nu?

Indien je periodiek op de hoogte gehouden wilt worden van arbeidsrechtelijke actualiteiten en andere 'Wijsheden van Nu', schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. 

 

Blog van AVN

29 nov 2019

© 2024 Advocaten van Nu