Belangrijke update WAB

De Commissie SZW van de Eerste Kamer heeft zich op 12 maart jl. door deskundigen laten voorlichten over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Ondanks de kritiek van deze deskundigen wordt er alles aan gedaan de WAB er nog deze zittingsperiode doorheen te krijgen. Het ziet er naar uit dat dit gaat lukken. Dat betekent dat wij allemaal waarschijnlijk per 1 januari 2020 zullen moeten gaan werken met de WAB.

Belangrijke update WAB

Nieuws van AVN

15 mrt 2019

De Commissie SZW van de Eerste Kamer heeft zich op 12 maart jl. door deskundigen laten voorlichten over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Ondanks de kritiek van deze deskundigen wordt er alles aan gedaan de WAB er nog deze zittingsperiode doorheen te krijgen. Het ziet er naar uit dat dit gaat lukken. Dat betekent dat wij allemaal waarschijnlijk per 1 januari 2020 zullen moeten gaan werken met de WAB.

Hieronder nogmaals de hoofdlijnen van de voorgestelde WAB:

Een nieuwe ontslaggrond wordt geïntroduceerd. Deze zogenoemde ‘cumulatiegrond’ of i-grond moet er voor zorgen dat het mogelijk is om verschillende ontslaggronden met elkaar te combineren.

De ketenregeling wordt weer teruggedraaid van 24 maanden naar 36 maanden (zoals de situatie voor 2015). Hierdoor is pas weer sprake van een vast contract na verloop van drie jaar.

Transitievergoeding vanaf begin in plaats van pas na 2 jaar. Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst al recht op een transitievergoeding. De hoogte van de vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. De verhoging tot 1/2 maandsalaris na 10 dienstjaren komt te vervallen.

Oproepkrachten krijgen meer rechten en dienen straks onder meer minimaal vier dagen van tevoren te worden opgeroepen door de werkgever, behoudens afwijking bij cao.

Payrolling zal een wettelijke grondslag krijgen en uitgesloten worden van wetsbepalingen ten aanzien van de uitzendovereenkomst.

Verhoging WW-premie voor flexibele arbeid voor werkgevers met werknemers met een flexibel contract en een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract.

 

Nieuws van AVN

15 mrt 2019

© 2024 Advocaten van Nu