Wet arbeidsmarkt in balans

Gistermiddag is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met een kleine meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. De mogelijkheid om een proeftijd van 5 maanden op te nemen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is uit de WAB geschrapt, maar de overige onderdelen zijn nagenoeg ongewijzigd gehandhaafd.

Wet arbeidsmarkt in balans

Nieuws van AVN

07 feb 2019

De WAB verricht meer dan noodzakelijk onderhoud aan de WWZ. Voor de hoofdlijnen van de WAB verwijzen wij u graag naar de website van de eerste kamer alsmede naar de blog van Desiree Verlaan. Voorafgaand aan de indiening van de WAB is vanuit verschillende hoeken gereageerd op het concept wetsvoorstel, maar daar is vooralsnog weinig mee gedaan helaas. Wel heeft de Minister op advies van onze specialisatievereniging (VAAN-VvA) een onafhankelijke commissie ingesteld om een toekomstbestendige wettelijke regeling van arbeid en inkomenszekerheid te ontwerpen, maar die zal pas uiterlijk 1 november 2019 een advies uitbrengen. De uitkomsten daarvan zijn en worden dus helaas niet in de Wet meegenomen. Wellicht dat de Eerste Kamer nog kritischer is. De tijd zal het leren. Uiteraard houden we u op de hoogte

Nieuws van AVN

07 feb 2019

© 2024 Advocaten van Nu