Hoe het wel moet. Voorkom deze vijf meest gemaakte fouten in de arbeidsovereenkomst.

Fouten of onduidelijkheden in de arbeidsovereenkomst kunnen vervelende en soms verstrekkende gevolgen hebben. Wij nemen je mee in de vijf meest gemaakte fouten en leggen je uiteraard uit hoe het wel moet, zodat jij die fouten in ieder geval niet meer maakt.

Hoe het wel moet. Voorkom deze vijf meest gemaakte fouten in de arbeidsovereenkomst.

Blog van AVN

06 okt 2022

De vijf meest gemaakte fouten:

  1. Geen schriftelijke arbeidsovereenkomst

Het ontbreken van een schriftelijke arbeidsovereenkomst of het welbekende bierviltje met beperkte informatie kan tot veel discussie en onduidelijkheid leiden. Ook kun je niet alles mondeling overeenkomen (denk bijvoorbeeld aan de proeftijd en het concurrentiebeding).

Zorg derhalve voor een duidelijk schriftelijk document waarin alle geldende afspraken zijn opgenomen. Bijkomend voordeel is dat je als werkgever met een goede en complete arbeidsovereenkomst direct hebt voldaan aan je informatieverplichting 

  1. Niet de juiste opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst

Wanneer er in de arbeidsovereenkomst niet wordt afgeweken van de wettelijke opzegtermijn gaat het meestal goed. De meeste fouten worden gemaakt bij het verlengen van de wettelijke opzegtermijn van een maand voor de werknemer. Zo komt het regelmatig voor dat in de arbeidsovereenkomst alleen is opgenomen dat voor de werknemer een opzegtermijn van twee maanden geldt terwijl er niet wordt gesproken over de opzegtermijn van de werkgever. Dit is in strijd met de wet. De werknemer kan de afspraak aantasten als gevolg waarvan werknemer alsnog niet is gebonden aan de verlengde opzegtermijn.

Wil je de wettelijke opzegtermijn van de werknemer verlengen, neem dan voor jezelf als werkgever een opzegtermijn op die dubbel zo lang is als die van de werknemer. Als je er dan ook voor zorgt dat de opzegtermijn van de werknemer nooit langer is dan zes maanden, dan voldoe je wel aan de wetgeving en kun je werknemer houden aan de verlengde opzegtermijn.

  1. Geen tussentijdse opzegmogelijkheid in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wanneer er in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen kun je als werkgever de arbeidsovereenkomst in principe niet tussentijds beëindigen. Neem dus ook in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd expliciet op dat de arbeidsovereenkomst tussentijds kan worden opgezegd.

  1. Proeftijd niet rechtsgeldig overeengekomen

Een proeftijd moet voor werkgever en werknemer gelijk zijn, moet schriftelijk zijn overeengekomen en heeft een maximum duur; 1 maand bij arbeidsovereenkomsten langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar, 2 maanden bij arbeidsovereenkomsten van 2 jaar of langer of voor onbepaalde tijd. Een proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is niet toegestaan. We zien regelmatig dat aan een van deze vereisten niet is voldaan met als gevolg dat er geen proeftijdontslag kan worden gegeven. Zorg dus dat je bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst rekening houdt met bovenstaande vereisten.

Zorg er overigens ook voor dat het proeftijdbeding voor het ingaan van de arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen (sluit de overeenkomst dus niet pas op de eerste werkdag!). Doe je dat niet, dan loop je ook het risico dat het proeftijdbeding niet geldig is.

  1.  Concurrentie- en relatiebeding niet gemotiveerd

Het is in beginsel niet meer mogelijk een concurrentie- en/of relatiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dat kan alleen wanneer het concurrentie- en/of relatiebeding voorzien is van een motivatie waaruit blijkt dat je als werkgever zwaarwegende bedrijfsbelangen hebt die een concurrentie- en/of relatiebeding in een specifiek geval rechtvaardigen. Nog steeds worden er arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten waarin deze motivatie ontbreekt. Ontbreekt de motivatie, dan is het concurrentie en/of relatiebeding niet geldig. Zorg er dus voor dat je een concurrentie- en/of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd altijd voorziet van de hiervoor genoemde motivatie.

Maak je binnenkort een nieuwe arbeidsovereenkomst houd dan rekening met bovenstaande punten zodat jij in ieder geval de genoemde fouten niet meer maakt. Uiteraard is het sowieso verstandig standaard arbeidsovereenkomsten regelmatig te laten checken om ervoor zorgen dat deze nog voldoen aan de geldende wetgeving.

Meer informatie?

Wellicht zijn ook onderstaande artikelen voor jou interessant:

Wil je meer weten of heb je vragen, neem dan vrijblijvend contact mt ons op. We helpen je graag verder. 

Blog van AVN

06 okt 2022

© 2024 Advocaten van Nu