Vervolg campagne: Privacy op de werkvloer

Wat mag je als werkgever vragen aan een werknemer die zich ziek meldt? Wat mag je vastleggen in zijn/haar personeelsdossier? En wat mag je over die werknemer vertellen aan zijn of haar collega’s? Niet alleen wij, maar ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de afgelopen tijd hierover veel vragen gehad. De AP is na deze vele vragen nu een nieuwe campagne gestart met praktische informatie voor werkgevers.

Vervolg campagne: Privacy op de werkvloer

Nieuws van AVN

17 okt 2019

Zieke werknemers

Onlangs vervolgde de Autoriteit persoonsgegevens (AP) de campagne ‘Wat betekent de privacywet voor jou(w bedrijf)?’ met praktische informatie voor ondernemers over de verwerking van persoonsgegevens van hun zieke werknemers. Op de werkvloer gelden specifieke privacyregels rondom het vastleggen van informatie bij ziekte. Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens worden extra beschermd door de privacywet. Maar de privacywet geeft een werkgever wel de ruimte om de noodzakelijke informatie over zieke werknemers vast te leggen. Bijvoorbeeld informatie om te laten beoordelen of de werkgever het loon moet doorbetalen. Een werkgever moet hierbij rekening houden met de privacy van de zieke werknemers.

Hulp bij privacy

In reactie op de meest gestelde vragen, heeft de AP de informatie over wat je mag vastleggen over zieke werknemers uitgebreid. Bestaande QenA’s zijn aangepast, er zijn nieuwe QenA’s toegevoegd en de AP biedt een privacyvideo over wat je mag vastleggen over zieke werknemers. Deze informatie deelt de AP via de campagnewebsite hulpbijprivacy.nl. Hoewel bovenstaande website veel informatie verschaft, kunnen we ons goed voorstellen dat je toch nog af en toe twijfelt. 

Privacy op de werkvloer

Privacy op het werk gaat niet alleen over de omgang met persoonsgegevens van zieke werknemers. In iedere fase van een arbeidsrelatie spelen er belangrijke privacyvraagstukken waarmee je rekening moet houden. Denk bijvoorbeeld aan het screenen van een sollicitant, het bijhouden van personeelsgegevens, het versturen (en controleren) van e-mails, cameratoezicht, kopie ID etc. Maar ook bijvoorbeeld in geval van ontslag na een onderzoek. Wij kunnen helpen om te voldoen aan de complexe privacyregelgeving en met je meedenken in praktische oplossingen over o.a. de volgende vraagstukken:

  • Controle op de werkvloer
  • Implementatie AVG
  • Cameratoezicht
  • Vastleggen gezondheidsgegevens
  • Bedrijfsrecherche
  • Fraude en diefstal onderzoek
  • De scheidslijn tussen werk- en privéleven

Meer weten?

Heb je een korte vraag of wil je even overleggen? Bij ons staat de meter niet standaard aan. Dus neem gerust contact op. Op die manier kan je probleem snel(ler) worden opgelost, of zelfs worden voorkomen. Dat noemen wij service van Nu. Als je dit interessant vindt, dan zijn wellicht ook de volgende artikelen voor jou de moeite waard om te lezen:

Nieuws van AVN

17 okt 2019

© 2024 Advocaten van Nu