Liefde op de werkvloer

Met regelmaat ontstaan er relaties op de werkvloer. Liefde is prachtig, maar #metoo, roddels en andere problemen op de werkvloer willen we voorkomen. Een liefdesrelatie op het werk kan (onbedoeld) een enorme impact op collega’s en het werk hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat werkgevers daar paal en perk aan willen stellen. Het is alleen de vraag in hoeverre dat kan. Ik leg het graag aan je uit.

Liefde op de werkvloer

Blog van AVN

20 nov 2018

Privédomein

De werknemer heeft recht op bescherming van zijn privéleven. Dit recht strekt zich ook enigszins uit tot de werkplek. Het uitgangspunt is dan ook dat liefdesrelaties van werknemers behoren tot hun privédomein en dat de werkgever daar in beginsel buiten dient te blijven. Ik noem dat #privacyophetwerk.

Collega's onderling of met een leidinggevende?

Ook al heb je als werkgever liever geen liefdesrelaties tussen collega's onderling, ontstaan er geruchten of zelfs problemen, wil dat nog niet zeggen dat je een of beide tortelduifjes kunt ontslaan. Als je al kunt ingrijpen, dan moet je eerder denken aan een overplaatsing van een de twee geliefden.

Indien er sprake is van een hiërarchische verhouding ligt dat mogelijk anders. In dat geval kan een ondergeschikte medewerker zich immers al snel gedwongen voelen op avances in te gaan, bang om baan te verliezen, waardoor hij (of zij) zich niet meer geheel veilig voelt. Daarnaast bestaat in dat geval de kans op (schijn van) bevooroordeling en dus onvrede bij andere collega's. En dan hebben we het nog niet gehad over de situatie als de relatie uit gaat. Er zijn dus meerdere redenen te bedenken waarom de werkgever affectieve relaties tussen een leidinggevende en een ondergeschikte werknemer onwenselijk acht. Dat is begrijpelijk en dat wordt ook wel gevolgd in de rechtspraak. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat het bewust of langdurig verzwijgen dan wel ontkennen van een relatie met een ondergeschikte, een leidinggevende kan worden aangerekend. In dat soort gevallen kan de arbeidsovereenkomst dus mogelijk wel worden beëindigd.

Tip van Ton

Hoewel je in geval van aantoonbaar negatieve uitwerking op het werk veelal ook wel zonder een protocol/gedragscode/regels kunt ingrijpen, is het zeer aan te bevelen om iets van beleid te formuleren. Dan sta je echt een stuk sterker. Daar komt bij dat je met een meldingsplicht problemen wellicht kunt voorkomen. Het is bovendien eenvoudig op te stellen en te regelen.

Liefde laat zich niet beteugelen?

Het uitgangspunt is dat het aangaan van een liefdesrelatie met een collega valt onder de privésfeer van de werknemer. Maar op het moment dat een eventuele meldingsplicht wordt overtreden, de relatie tot problemen leidt en/of sprake is van een hiërarchische verhouding, dan laat de liefde zich wel degelijk een beetje beteugelen. In dat geval zijn er namelijk bijkomende omstandigheden die het de werkgever de mogelijkheid geven om op een bepaalde manier in te grijpen.

Heb je hierover vragen of ben je op zoek naar een protocol of gedragscode? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact met mij of een van mijn collega’s op te nemen en/of lees een van onze andere artikelen over #privacyophetwerk, zoals 'ontslag wegens internetten onder werktijd'.

Blog van AVN

20 nov 2018

© 2024 Advocaten van Nu