Vooruitblik op 2024

In deze week voor Kerstmis wijzen wij u graag nog op een aantal belangrijke veranderingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2024.

Vooruitblik op 2024

22 dec 2023

Minimum(uur)loon

Om te beginnen de inwerkingtreding van de Wet invoering minimumuurloon. Het minimumloon werd voorheen vastgelegd op maandbasis, weekbasis en dagbasis. Om vervolgens het minimumuurloon te kunnen berekenen, werd vaak het minimumweekloon gedeeld door de “normale” arbeidsduur per week. Voor de “normale” arbeidsduur per week werd gekeken naar de normale arbeidsduur per week in de branche (bijvoorbeeld zoals in de cao opgenomen). Dat had tot gevolg dat in een branche waarin een 36-urige werkweek normaal is, hetzelfde minimumloon gold als in een branche waarin een 40-urige werkweek normaal is. Een werknemer die 36 uur werkte in de ene branche, kreeg daardoor evenveel betaald als een werknemer die 40 uur werkte in de andere branche.

Per 1 januari 2024 wordt dit gelijk getrokken. Vanaf dan wordt het recht op minimumloon namelijk alleen nog maar op uurbasis vastgelegd.

Het wettelijk minimumloon zal daarnaast per 1 januari 2024 stijgen met 3,75 procent. Voor werknemers (van 21 jaar of ouder) zal het minimumuurloon per 1 januari 2024 aldus € 13,27 bedragen.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding

Per 1 januari 2024 wordt de maximale onbelaste reiskostenvergoeding per kilometer verhoogd van € 0,21 naar € 0,23. Ook de onbelaste thuiswerkvergoeding wordt per 1 januari 2024 verhoogd. Deze stijgt van € 2,15 naar € 2,35 per dag.

Maximale transitievergoeding

De maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2024 verhoogd van € 89.000 bruto naar – zeer waarschijnlijk – € 94.000 bruto. Voor werknemers met een hoger jaarsalaris dan deze € 94.000 geldt als maximale transitievergoeding één jaarsalaris.

Vooruitblik op 2024

In eerdere blogjes schreven wij al over diverse nieuwe wetsvoorstellen binnen het arbeidsrecht, zoals het wetsvoorstel wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar en het wetsvoorstel “Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden”. De internetconsultatie voor deze beide wetsvoorstellen is inmiddels gesloten. Of hier daadwerkelijk vervolg aan zal worden gegeven in 2024 is nog even afwachten.

Meer weten

Wil je meer weten over de veranderingen in het arbeidsrecht per  januari 2024? Neem gerust contact met ons op, we denken graag met je mee. 

22 dec 2023

© 2024 Advocaten van Nu