Wetsvoorstel verduidelijking ZZP en rechtsvermoeden op basis van tarief

De regering heeft eindelijk een belangrijk wetsvoorstel geïntroduceerd om de status van ZZP'ers te verduidelijken. 

Wetsvoorstel verduidelijking ZZP en rechtsvermoeden op basis van tarief

Nieuws van AVN

10 okt 2023

Wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel komt als reactie op de groeiende vraag naar duidelijkheid omtrent de contractuele relatie tussen ZZP'er en werkverschaffer enerzijds en de behoefte om misbruik van (schijn)zelfstandigen te voorkomen anderzijds. Het voorstel beoogt heldere richtlijnen vast te stellen voor het beoordelen van de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en ZPP'ers.

Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie

De wettelijke norm om werknemers van zelfstandigen te onderscheiden is op dit moment een open norm die door rechterlijke uitspraken (jurisprudentie) is ingekleurd. Met het voorstel wordt het meest onderscheidende wettelijke vereiste ‘werken in dienst van’ (gezag) uit artikel 7:610 van het BW verduidelijkt. De jurisprudentie is bij elkaar gebracht, gestructureerd en gecomprimeerd aan de hand van drie hoofdelementen (werkinhoudelijk ondergeschiktheid, organisatorische inbedding en werken voor eigen rekening en risico). Ook worden deze hoofdelementen verder ingevuld.

Rechtsvermoeden uurtarief

Met het voorstel wordt ook een (civielrechtelijk) rechtsvermoeden geïntroduceerd bij een uurtarief onder € 32,24 (peildatum 1 juli 2023). Als een werkende aan kan tonen dat er sprake is van een uurtarief lager dan het bovenstaande bedrag, wordt vermoed dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst en is het aan de werkgever om aan te tonen dat er toch geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Hoe nu verder?

Het is nog maar een wetsvoorstel. Bovendien is er de afgelopen dagen al de nodige kritiek op gekomen. Niettemin verwachten wij dat met name de inbedding van het werk in de organisatie en in hoeverre het werk voor eigen rekening en risico wordt verricht, uiteindelijk wel in de wet gaan terugkomen, ook omdat de jurisprudentie nu al meer die kant op gaat. Het is goed om daar nu al wel rekening mee te houden.

Meer weten?

Wil je meer weten of werken met of als ZZP'er, lees dan ook een van onze eerdere blogs: Eindelijk nieuws over werken met en als ZZP'er(s) of Werknemer of ZZP'er? Deliveroo in de praktijk.

Heb je (andere) vragen? Neem gerust contact met ons op, we denken graag met je mee. 

Nieuws van AVN

10 okt 2023

© 2024 Advocaten van Nu