Aanpassingen en veel gestelde vragen NOW-subsidie

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is onlangs op een viertal punten aangepast. Inmiddels wordt er volop gebruik gemaakt van de regeling. De belangrijkste wijzigingen en veel gestelde vragen treft u hierbij aan.

Aanpassingen en veel gestelde vragen NOW-subsidie

Nieuws van AVN

10 apr 2020

Aanpassingen NOW 3 april

Begin april is de NOW regeling al weer op een viertal punten aangescherpt:

  1. Wat zijn de gevolgen voor de subsidie indien sprake is van een daling van de loonsom of bij ontslagaanvraag UWV wegens bedrijfseconomische redenen.
  2. Verruiming van de termijn waarbinnen de subsidie definitief wordt vastgesteld.
  3. Omzetten buitenlands rekeningnummer naar een Nederlands rekeningnummer.
  4. Toetsing UWV bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

Let op! De veruit belangrijkste wijziging betreft aanpassing/verduidelijking 1: de gevolgen van een daling van de loonsom. Het is van groot belang om tijdig en goed te rekenen aangezien een daling van de loonsom (in de periode maart, april en mei) behoorlijk nadelig kan uitpakken. De officiële wijzigingen zijn (inclusief rekenvoorbeelden) hier te raadplegen.

Veel gestelde vragen

Op deze site van de Rijksoverheid staat een aantal veel gestelde vragen over de NOW-regeling met de bijbehorende antwoorden. Denk daarbij aan vragen als: Hoe wordt de omzet en de loonsom berekend en is er een rekenhulp? Doe er uw voordeel mee. 

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u aanvullende vragen of komt u er niet helemaal uit, lees dan ook ons nieuwsbericht: Coronavirus: Noodmaatregel loonkosten gepubliceerd of neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag in deze bizarre tijd.

Nieuws van AVN

10 apr 2020

© 2024 Advocaten van Nu