Coronavirus: Noodmaatregel loonkosten gepubliceerd

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is vandaag gepubliceerd door de Rijksoverheid.

Coronavirus: Noodmaatregel loonkosten gepubliceerd

Nieuws van AVN

31 mrt 2020

De hoofdpunten van de regeling op een rij:

 • De regeling gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten vanaf een omzetdaling van tenminste 20% gedurende 3 maanden. De tegemoetkoming is pro rata. Enkele voorbeelden:

* Omzetverlies van 100% = 90% tegemoetkoming;

* Omzetverlies van 50% = 45% tegemoetkoming;

* Omzetverlies van 20% = 18% tegemoetkoming.

 • Let op: er moet dus wel 100% van het loon worden doorbetaald.
   
 • De werkgever committeert zich gedurende de subsidieperiode aan de verplichting om géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor de werknemers. Als de werkgever zich hier niet aan houdt, volgt een correctie bij de uiteindelijk vaststelling van de subsidie. Let op: in deze correctie zit een soort van boete verwerkt. Dus je wordt "gestraft" als je je niet aan de verplichting houdt.
   
 • Hoe wordt de omzetdaling berekend?

* Het bedrijf moet de omzet van heel 2019 delen door 4 en dat bedrag vergelijken met de omzet over de maanden maart, april, mei 2020 (of eventueel de maanden april, mei, juni 2020 of mei, juni, juli 2020).

* Er wordt gelet op omzetdaling op concernniveau (dus niet per vennootschap).

 • Uitgangspunt is dat omzetdalingen van meer dan 20% in de genoemde periode van 3 maanden het gevolg zijn van buitengewone omstandigheden die buiten het normale ondernemingsrisico vallen, en een werkgever hoeft daarbij niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen aan de omzetdaling van minstens 20%.
   
 • Qua loonsom:

* Er wordt gekeken naar de loonaangiften. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de loonaangifte van januari 2020 (als deze ontbreekt die van november 2019) met de loonsom in de subsidieperiode (1 maart - 31 mei).

* Er wordt als grondslag het Sociale verzekeringsloon gepakt met een opslag van 30% (werkgeverslasten).

* Er zit een maximum aan van € 9.538,00 per maand per werknemer. Loon daarboven wordt niet vergoed.

 • De regeling geldt ook voor werkgevers die flexwerkers in dienst hebben. Het gaat namelijk om een subsidie voor de loonkosten van werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA). Werkgevers kunnen dus ook subsidie ontvangen voor flexwerknemers voor zover deze in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt. Er wordt expliciet gemeld dat de NOW ook van toepassing is op loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft (werknemers met een 0-urencontract bijvoorbeeld). Ook wordt daar expliciet bij vermeld dat voor payroll- en uitzendwerkgevers dezelfde voorwaarden gelden als voor reguliere werkgevers. Dus kunnen ook zij via de NOW een tegemoetkoming aanvragen indien ze aan de voorwaarden voldoen en kunnen ze worden gecompenseerd voor de loonkosten van de werknemers die ze in dienst houden.  Het kabinet roept werkgevers op om verantwoordelijkheid te nemen voor hun flexwerknemers en het loon van de flexwerkers zoveel mogelijk door te betalen.
   
 • Aanvraag en afwikkeling:

* De aanvraag kan nu nog niet worden ingediend; het UWV streeft ernaar dat dat vanaf maandag 6 april kan.

* Na de opgaaf van de verwachte omzetdaling, gaat het UWV positief of negatief oordelen. Als het positief oordeelt, wordt een voorschot van 80% uitbetaald in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na indiening van de aanvraag (al hoopt het UWV sneller).

* Na afloop van de subsidieperiode dient de werkgever binnen 24 weken de vaststelling van de subsidie aan te vragen, waarvoor in beginsel een accountantsverklaring vereist zal zijn. Binnen 22 weken zal het UWV dan een eindafrekening doen, welke uiteindelijk hoger of lager kan uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Tot zover de hoofdpunten. Vanavond zullen wij (uiteraard digitaal) met een club van arbeidsrechtspecialisten de regeling toegelicht krijgen en doorspreken. Mochten daaruit nog verhelderende inzichten volgen, zullen wij u daar uiteraard van op de hoogte houden!

Voor vragen hierover neem contact met ons op. Wilt u de gehele regeling lezen, klik dan hier.

 

 

Nieuws van AVN

31 mrt 2020

© 2024 Advocaten van Nu