Subsidie voor werkgevers

Ook in 2023 is er weer subsidie beschikbaar voor werkgevers.

Subsidie voor werkgevers

Nieuws van AVN

06 jan 2023

Zowel op landelijk als op provinciaal niveau worden er ook in 2023 subsidies beschikbaar gesteld specifiek voor werkgevers.

Goed werkgeverschap subsidie

Wist je bijvoorbeeld al dat er vanuit de provincie Gelderland een subsidieregeling in het leven is geroepen voor goed werkgeverschap? Je moet je toch al als goed werkgever gedragen en om je daar bij te helpen, kan je nu dus ook nog subsidie krijgen! Het betreft een subsidie die gericht is op het aantrekkelijk zijn en blijven als werkgever voor nieuwe medewerkers. Het is een subsidie van maximaal €25.000 per werkgever, waarbij de subsidie bij toekenning direct wordt uitbetaald. Als je hier gebruik van wilt maken, moet je wel snel zijn. Er geldt namelijk ‘op is op’ en aanvragen moet zeer waarschijnlijk op 9 januari aanstaande al, omdat je anders waarschijnlijk al geen kans meer maakt. Voor info klik hier

SLIM subsidie

Een andere mogelijkheid betreft de zogenoemde SLIM subisie regeling van de rijksoverheid voor het mkb. De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers. Er kan vanaf 1 maart 2023 voor de volgende activiteiten subsidie worden aangevraagd:

  • de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan;
  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming;
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; en
  • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf

Voor meer informatie klik hier.

Werknemers met een arbeidsbeperking?

Een werkgever die mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft, kan een aantal financiële regelingen gebruiken. Zoals loonkostensubsidie en loondispensatie. Zo moedigt de overheid werkgevers aan om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. Voor meer informatie klik hier

Meer informatie, andere regelingen en of hulp bij een aanvraag nodig?

Samen met een strategische partner kunnen we je volledig ontzorgen bij de aanvraag en uitvoering. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Ton Hendriks of met onze strategische partner Opportuna

 

 

Nieuws van AVN

06 jan 2023

© 2024 Advocaten van Nu