Gewijzigd Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Op 16 december is het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW geüpdatet. Iedereen die met de WAB en Premiedifferentiatie WW te maken heeft, raden we aan hiervan kennis te nemen.

Gewijzigd Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Nieuws van AVN

18 dec 2019

Niet alleen is de eerder gesignaleerde brief met coulanceregeling daarin verwerkt, ook is verduidelijkt wat onder ‘handtekening’ wordt verstaan. Voor 1 april 2020 dient een door beide partijen ondertekende schriftelijke addendum in de loonadministratie aanwezig te zijn en daaruit moet blijken dat de werknemer reeds op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was. Ook een digitale handtekening volstaat, evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem. Als niet voor 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd. Klik hier om het kennisdocument te raadplegen.

Daarin zijn o.a. de volgende wijzizingen aangebracht ten opzichte van de vorige versie:

  • Het stroomschema voor de hoge/lage WW-premie is aangepast.
  • Er is een stroomschema toegevoegd voor herziening.
  • Aanvullende informatie over de coulanceperiode tot 1 april 2020. In deze periode krijgen werkgevers extra tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie
  • Informatie over de werknemer die jonger is dan 21 jaar en voor wie de lage WW-premie geldt.
  • Informatie over herziening wanneer de dienstbetrekking uiterlijk 2 maanden na aanvang eindigt; en
  • Er is een bijlage toegevoegd met situaties waarin een werkgever tijdelijk of blijvend het aantal uren wijzigt en de gevolgen die dat heeft voor de hoogte van de WW-premie.

Nieuws van AVN

18 dec 2019

© 2024 Advocaten van Nu