Behandeling wetsvoorstellen uitbreiding coronatoegangsbewijzen uitgesteld

Onlangs hebben we je geïnformeerd over het wetsvoorstel over Coronatoegangsbewijzen op de werkvloer. De behandeling daarvan en enkele bijbehorende voorstellen is uitgesteld tot begin januari.

Behandeling wetsvoorstellen uitbreiding coronatoegangsbewijzen uitgesteld

Nieuws van AVN

07 dec 2021

Uitstel

Zoals blijkt uit de agenda van de Tweede Kamer zullen de wetsvoorstellen inzake 2G, Coronatoegangsbewijzen (CTB) op de werkvloer en inperking instemmingsrecht hoger onderwijs -in tegenstelling tot eerdere berichten- pas na het kerstreces en dus begin januari 2022 worden behandeld.

Opvallen zaken uit Nota naar aanleiding van het verslag

Tot voormeld uitstel is op 6 december jl. besloten, waarschijnlijk omdat er op dat moment nog te weinig draagvlak in de Kamer was. Die dag is ook een nieuwe zogenoemde 'Nota naar aanleiding van het verslag' verschenen. Opvallend daarin is, dat andermaal wordt bevestigd dat het risico van niet willen of kunnen werken mogelijk voor rekening van de werknemer komt, aldus de regering. Ook wordt in deze Nota nader ingegaan op de reistijd van en naar een testlocatie. Volgens de regering bepalen de feitelijke omstandigheden wat in de specifieke situatie als redelijk wordt aangemerkt en tevens voor wiens rekening en risico de reiskosten en reistijd komen. Daarbij zijn er, volgens de regering, omstandigheden denkbaar waar het voor de werknemer zeker niet bezwaarlijk hoeft te zijn dat testen buiten werktijd plaatsvindt. De gehele Nota naar aanleiding van het verslag, kan je hier lezen. 

Coronatoegangsbewijs op de werkvloer?

Over de gevolgen, indien het wetsvoorstel 'Tijdelijke Wet Verbreding Inzet Coronatoegangsbewijzen' daadwerkelijk als wet wordt aangenomen, hebben we eerder al een uitgebreide blog geschreven, zie hier

Meer informatie

Heb je nu al vragen hierover of over andere arbeidsrechtelijke en/of privacy aangelegenheden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder.

Nieuws van AVN

07 dec 2021

© 2024 Advocaten van Nu