ZLTO

ZLTO

"Werken met Suzan betekent gevraagd en ongevraagd advies krijgen op de dossiers die je haar voorlegt, maar ook buiten de directe kaders van haar opdracht. Haar kennis op het gebied van arbeidsrecht staat buiten kijf. Haar werkwijze kenmerkt zich als deskundig, betrokken en to-the-point. Suzan ziet en begrijpt de-vraag-achter-de-vraag en schuwt een eerlijke  discussie daarover niet. Ik heb haar leren kennen als een toegankelijk advocaat, met een persoonlijke touch op momenten dat je dat als opdrachtgever ook nodig hebt."

© 2024 Advocaten van Nu