B&G hekwerk

B&G hekwerk

B&G Hekwerk werkt reeds gedurende een vijftal jaren naar volle tevredenheid samen met David Lagarrigue (Advocaten van Nu), voor wat betreft alle arbeidsrechtelijke aangelegenheden. Het zijn voor een organisatie veelal geen ‘leuke dingen’ om te moeten doen, maar wel trajecten waarbij zorgvuldigheid en correctheid van groot belang zijn.

"David Lagarrigue heeft in de afgelopen jaren advies uitgebracht over zaken als bedingen in de arbeidsovereenkomst, management- / freelance-overeenkomsten, wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid, veranderende wetgeving (en de gevolgen die dit heeft voor de organisatie), dossieropbouw, formulering in juridisch getinte brieven, maar ook een stukje training van afdelingshoofden op het gebied van arbeidsrecht en dossieropbouw.

Daarnaast heeft hij zich bezig gehouden met de begeleiding van individuele ontslagtrajecten (disfunctioneren, ontslag op staande voet, functieverval) en ook een aantal grote(re) reorganisaties (zowel trajecten via het UWV WERKbedrijf als ook bij de kantonrechter).

Wij kunnen David Lagarrigue van harte aanbevelen voor ondersteuning bij arbeidsrechtelijke aangelegenheden".

© 2024 Advocaten van Nu