Ziek of niet ziek?

Dat is de vraag vaak, maar wie mag er antwoord geven? Tipje van de sluier; dat is niet de werkgever.

Ziek of niet ziek?

Blog van AVN

04 feb 2020

Inleiding

Ik hoor het mezelf vaak zeggen tegen werkgevers; schakel eerst de bedrijfsarts in en laat deze beoordelen of de werknemer wel of niet ziek is. “Ja maar, ik weet zeker dat hij/zij niet echt ziek is!” Soms komt daar ook nog achteraan “dus ik accepteer deze ziekmelding niet”. Geregeld geeft de werkgever nog best goede redenen waarom ziekmelding van de werknemer ongeloofwaardig is. Toch houd ik altijd voet bij stuk; laat de bedrijfsarts beoordelen of de werknemer wel of niet ziek is. Een van de redenen voor dit advies, blijkt ook weer uit een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam.

Wat was er aan de hand?

Een werknemer (een kok) meldde zich in mei 2019 ziek, kort nadat de werknemer aan haar collega had verteld dat zij een drugsverslaving had. Na haar ziekmelding is ze gedurende een periode van ongeveer 6 weken onbereikbaar geweest voor haar werkgever. Op 10 juli 2019 heeft zij weer contact opgenomen met de werkgever. De werkgever heeft na de ziekmelding in mei 2019 geen loon meer betaald. Ook is er geen bedrijfsarts ingeschakeld.

Wat wil de werknemer en wat vindt de werkgever?

De werknemer vordert betaling van het loon vanaf de datum van de ziekmelding (gezien de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte) en vordert inschakeling van de bedrijfsarts. De werkgever geeft aan geen bedrijfsarts te hebben ingeschakeld omdat de werknemer zich kort na de ziekmelding een periode onbereikbaar heeft gehouden. Werkgever is van mening dat er geen loon hoeft te worden doorbetaald op basis van “geen arbeid, geen loon”.

Wat vindt de rechter?

De rechter oordeelt dat de werkgever de bedrijfsarts wel had moeten inschakelen – en wel binnen 7 dagen na de ziekmelding-, ondanks het feit dat de werknemer een tijd onbereikbaar was. De rechter is van oordeel dat nu de werkgever de bedrijfsarts niet ingeschakeld heeft en de bedrijfsarts de ziekmelding van de werknemer dus niet heeft beoordeeld, niet uitgesloten kan worden dat eiseres niet gewerkt heeft omdat ze ziek is. Dat zijn erg veel “niet’s” in één zin, waardoor deze lastig te lezen is. Vrij vertaald oordeelt de rechter dat het op de weg van de werkgever ligt om aannemelijk te maken dat de werknemer niet ziek was en dat kan in beginsel alleen maar door de bedrijfsarts te laten oordelen of iemand wel of niet ziek is.

Wat is de les?

Ook al is de ziekmelding van de werknemer nog zo ongeloofwaardig, schakel een bedrijfsarts in om die te laten vaststellen of er wel of niet sprake is van ziekte. De meesten van ons zijn geen artsen, dus wij kunnen nu eenmaal niet medisch oordelen over iemands medische toestand. Als je geen bedrijfsarts inschakelt om de ziekte te beoordelen, sta je met 1-0 achter indien er later een discussie ontstaat over het al dan niet ziek zijn (en de daaraan verbonden verplichtingen).

Het is niet aan de werkgever om een ziekmelding al dan niet te “accepteren”; er is nu eenmaal een ziekmelding en er moet gecontroleerd worden door de juiste deskundige of die ziekmelding wel of niet terecht is.

Meer weten?

Mochten er hier nog vragen of onduidelijkheden over zijn, neem dan gerust contact met ons op. Op die manier kunnen uw problemen snel(ler) worden opgelost, of zelfs worden voorkomen. Dat noemen wij Service van Nu.

Wijsheid van Nu

Indien u periodiek op de hoogte gehouden wil worden van arbeidsrechtelijke actualiteiten en andere "Wijsheden van Nu", schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.

Blog van AVN

04 feb 2020

© 2024 Advocaten van Nu