Eindelijk nieuws over werken met en als zzp-er(s)

Minister Van Gennip en staatssecretaris Van Rij hebben de Kamer(s) eindelijk weer eens geïnformeerd over de voortgang van maatregelen op het gebied van werken met en als zelfstandige(n).

Eindelijk nieuws over werken met en als zzp-er(s)

Nieuws van AVN

19 dec 2022

Voortgangsbrief

De betreffende voortgangsbrief van 16 december 2022 is hier te downloaden. Daarin worden de beide Kamers uitgebreid geïnformeerd door Minister Van Gennip en staatssecretaris Van Rij over hun plannen op het gebied van werken met en als zelfstandige(n).

Samenvatting

Het kabinet zet in op een gelijker speelveld tussen contractvormen (lijn 1), meer duidelijkheid over de vraag wanneer gewerkt wordt als werknemer dan wel als zzp-er (lijn 2) en verbetering van handhaving op schijnzelfstandigheid (lijn 3). Daarbij geldt: de voortgang op de ene lijn kan niet wachten op de andere; elk van de drie is urgent om stappen op te zetten.

In de voortgangsbrief staat vrij vooraan een korte lezenswaardige managementsamenvatting waarin deze drie lijnen verder worden uitgewerkt. Het kabinet wil bijvoorbeeld de open norm ‘werken in dienst van’ (gezag) uit artikel 7:610 BW verduidelijken. Deze open norm omvat volgens het kabinet drie hoofdelementen: materieel gezag, inbedding van het werk en zelfstandig ondernemerschap. Deze hoofdelementen worden de komende tijd verder ingevuld en uitgewerkt. Het kabinet wil een balans vinden tussen de drie hoofdelementen waarmee in de praktijk goed gewerkt kan worden. Daarmee moet het onderscheid tussen werken ‘in dienst van’ en het werken als zelfstandig ondernemer duidelijker worden. Ook werkt het kabinet aan een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst, gekoppeld aan een uurtarief.

Wanneer komt er echt duidelijkheid?

Het kabinet werkt de plannen uit in een wetsvoorstel dat na de zomer 2023 aan de Raad van State kan worden gezonden. De planning is erop gericht om begin 2024 het uiteindelijke voorstel bij de 2e Kamer in te dienen en dan voor 1 januari 2025 de wetgeving te publiceren. 

Handhavingsmoratorium voorbij?

Het kabinet heeft de ambitie de handhaving op korte termijn te versterken en verbeteren en uiterlijk op 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium volledig op te heffen. Vanaf eind 2022 is al een capaciteit van 80 fte beschikbaar en wordt deze ingezet om o.a. arbeidsrelaties te beoordelen, boekenonderzoeken uit te voeren en ook om aanwijzingen te geven. Het huidige handhavingsmoratorium is dus nog lang niet helemaal voorbij, maar het kabinet hoopt aankomend jaar dus wel al slagen te gaan maken.

 

 

Nieuws van AVN

19 dec 2022

© 2024 Advocaten van Nu