Werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2023 verplicht om visie op re-integratietraject te geven

Het is belangrijk dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt. Het gesprek tussen de werknemer en de werkgever is daarvan een onmisbaar onderdeel. De wetgever heeft iets bedacht om dat te bevorderen.

Werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2023 verplicht om visie op re-integratietraject te geven

Nieuws van AVN

07 jun 2023

Om tot een grotere betrokkenheid van zowel de werknemer als de werkgever bij het re-integratieproces te komen, zijn partijen per 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven.

De visie is gericht op de kortere én de langere termijn; werkgever en werknemer kunnen hem regelmatig bijstellen als dat nodig is. Ze moeten hun visie op de re-integratie vastleggen op meerdere momenten: bij het opstellen en bijstellen van het gezamenlijke plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie.

De verplichting om de visies op het re-integratietraject toe te voegen geldt overigens alleen voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.

Deze wijziging geldt ten slotte ook voor de werkgever die eigenrisicodrager (ERD) is voor de Ziektewet en zijn (ex-)werknemer.

Voor meer informatie, zie de toelichting op deze regeling in de Staatscourant.

Nieuws van AVN

07 jun 2023

© 2024 Advocaten van Nu