Wederom wijziging NOW-regeling

Onlangs is de NOW-regeling wederom aangepast. Besloten is om onder meer de concernbepaling aan te passen. Hierbij de belangrijkste wijzigingen.

Wederom wijziging NOW-regeling

Nieuws van AVN

02 mei 2020

Verlieslatende werkmaatschappij

De belangrijkste wijziging die nu ook is uitgewerkt, betreft de concernbepaling. Bij sommige concerns zijn enkele werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen door de Coronacrisis terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien of zelfs nog winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de 20% omzetverlies.

Werkmaatschappijen die door de Coronacrisis wel meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Daarvoor gelden wel extra voorwaarden: Een belangrijke voorwaarde is dat deze concerns afspraken moeten maken met vakbonden over werkbehoud. Daarnaast dienen ze over 2020 af te zien van het uitkeren van dividend of bonussen.

Andere wijzigingen

Naast de concernbepaling hebben de volgende aanpassingen plaatsgevonden: Instemming openbaarmaking gegevens NOW, buitenlands rekeningnummer en schrappen verplichting melding loonkostensubsidie. Ten slotte is de regeling nog op enkele punten van technische aard gewijzigd.

Lees meer

De Kamerbrief over de tweede wijzigingen van de NOW, treft u hier aan. De gewijzigde NOW-regeling treft u hier in detail aan. 

 

Nieuws van AVN

02 mei 2020

© 2024 Advocaten van Nu