WAB: belangrijkste wijzigingen Payroll

Op 7 november 2018 is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Onderstaand de belangrijkste voorgenomen wijzigingen: 

 

WAB: belangrijkste wijzigingen Payroll

Nieuws van AVN

13 dec 2018

Onderdeel:
→ Definitie payrolling (nieuw artikel 7:692 BW)
       ► Allocatie
       ► Exclusiviteit

Gevolgen:
→ Groot
       ► Geen mogelijkheid afwijking “normale” ketenregeling (tenzij in cao inlener afwijking is
            overeengekomen)

Anticiperen:
       ► Werving en selectie opnemen in inschrijving
       ► Geen “zittend personeelsbestand” meer overnemen
       ► Headhunter in dienst nemen
       ► In arbeidsovereenkomst met payrollkracht opnemen dat geen sprake is van exclusieve
            terbeschikkingstelling
       ► In opdrachtovereenkomst met inlener opnemen dat geen sprake is van exclusieve
            terbeschikkingstelling

Onderdeel:
→ Payrollkrachten moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen
Gevolgen:
→ Middelgroot
Anticiperen:
       ► Check alvast alle arbeidsvoorwaarden bij de opdrachtgevers; denk hierbij ook aan
            toegekende faciliteiten, scholingsregelingen en verlofregelingen

Onderdeel:
→ Transitievergoeding al vanaf eerste dag dienstverband
Gevolgen:
→ Middelgroot
Anticiperen:
→ Vooralsnog niets

Onderdeel:
→ Informatieplicht
       ► Verplichting aan te geven of sprake is van een payrollovereenkomst
       ► De toepasselijke arbeidsvoorwaarden moeten worden benoemd
Gevolgen:
→ Klein
Anticiperen:
→ Vooralsnog niet, nu eerst moet komen vast te staan dat de wijzigingen ten aanzien van payroll
     worden doorgevoerd én of de contracten van Repay onder deze definitie gaan vallen

Onderdeel:
→ WW-premie
       ► De sector fondspremies verdwijnen; er komt een premiedifferentiatie naar de aard van het
            contract, waarbij er één lage werkloosheidspremie voor werknemers met een vast contract
            en één hoge premie voor werknemers met een tijdelijk contract komt
Gevolgen:
→ (Middel)Groot
Anticiperen:
→ Vooralsnog niets

Onderdeel:
→ Aanpassen loonstrook
       ► Er komt een verplichting om op de loonstrook te vermelden of sprake is van een
            schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en of daar in de omvang van
            de arbeid eenduidig is vastgelegd
Gevolgen:
→ Klein
Anticiperen:
→ Op de loonstroken kan alvast vermeld worden of sprake is van een contract voor bepaalde of
     onbepaalde tijd en of de arbeidsomvang eenduidig is vastgelegd.

Onderdeel:
→ Cumulatiegrond (de zogenoemde i-grond)
       ► De i-grond regelt dat er ook een redelijke grond voor ontslag is als sprake is van een
            combinatie van omstandigheden van de ontslaggronden c t/m h
Gevolgen:
→ Groot
Anticiperen:
→ Vooralsnog niets

Nieuws van AVN

13 dec 2018

© 2024 Advocaten van Nu