UWV ontslagregels aangepast

Het UWV heeft de ontslagprocedures voor werkgevers aangepast in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid.

UWV ontslagregels aangepast

Nieuws van AVN

07 apr 2023

De belangrijkste wijzigingen, ingaand april 2023, hebben we hieronder verkort weergegeven:

Bedrijfseconomische redenen

  • aanscherping en verduidelijking wanneer sprake is van een collectief ontslag en wat de gevolgen daarvan zijn;
  • onderhandelen na voorlopige aanvraag om ontslagverbod wegens ziekte te voorkomen verduidelijkt;

Langdurige arbeidsongeschiktheid

  • uitbreiding toetsing door UWV waardoor niet alleen naar wet- en regelgeving wordt gekeken, maar ook naar cao-verplichtingen;
  • de behandeling wordt voortaan opgeschort indien werknemer bezwaar instelt tegen opheffing loonsanctie werkgever;
  • verduidelijking van bijzondere situaties, zoals wat als de behandeling van een WIA-aanvraag vertraging oploopt;

Nieuwste versie

De laatse en daarmee nieuwste versie van de betreffende ontslagregels van het UWV zijn hier te downloaden. Doe er je voordeel mee!

Nieuws van AVN

07 apr 2023

© 2024 Advocaten van Nu