Belangrijke update van NOW 2.0

Onlangs is het economisch noodpakket van het kabinet wederom aangepast, met onder meer een belangrijke update van de NOW 2.0 regeling tot gevolg.

Belangrijke update van NOW 2.0

Nieuws van AVN

29 mei 2020

NOW regeling 2 met update 28 mei jl. 

Wilt u weten wat er aanvankelijk allemaal is veranderd bij NOW 2 ten opzichte van NOW 1, klik dan hier. Wilt u daarentegen direct naar de laatste updates, lees dan hieronder verder, of klik hier om direct bij de betreffende Kamerbrief uit te komen. 

Tijdvak NOW 2

Het subsidietijdvak van de NOW 2.0 loopt van juni tot en met september 2020. Dat betekent dat ook de omzetdaling over deze vier maanden minimaal 20% moet zijn ten opzichte van de referentieperiode (een derde van de jaaromzet van 2019). Het tijdvak voor de omzetdaling sluit aan bij het tijdvak in de eerste tranche; voor nieuwe aanvragers start deze op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.

Bedrijfseconomisch ontslag, toch een mogelijke boete

Indien in juni, juli, augustus of september (het subsidietijdvak) ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de afrekening zal de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd.

Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO, ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), of, indien dat niet het geval is, er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie. Ook is de werkgever verplicht om ontslagaanvragen niet eerder dan vier weken na de WMCO-melding in te dienen bij UWV. Deze periode kan hij gebruiken om tot een akkoord te komen. Deze voorwaarden zullen gelden voor werkgevers die vanaf 29 mei 2020 een WMCO-melding doen.

Let op

Indien u in het subsidietijdvak een ontslagaanvraag indient bij UWV, zal het loon van de medewerkers waarvoor ontslag is aangevraagd, dus hoe dan ook worden verrekend met de subsidie, terwijl de loonsom in die periode nog niet is verlaagd, bijv. omdat opzegtermijn nog niet is verstreken. Dus ook zonder boete heeft een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen tijdens de NOW periode behoorlijke consequenties.

Nieuws van AVN

29 mei 2020

© 2024 Advocaten van Nu