Thuiswerken; wat als je het niet wilt (hebben) en 5 andere aandachtspunten

Corona… ik kan het woord bijna niet meer horen. Het zorgt voor zoveel spanningen, ook op de werkvloer. Als gevolg van deze c-pandemie is thuiswerken op veel plekken wel normaal geworden, maar niet overal. Wat als je het thuiswerken bijvoorbeeld niet wilt (hebben) en waar moet je allemaal nog meer op letten?

 

Thuiswerken; wat als je het niet wilt (hebben) en 5 andere aandachtspunten

Blog van AVN

18 nov 2021

Thuiswerken; ik wil het niet (hebben)

Er zijn zowel werkgevers als werknemers die thuiswerken helemaal niks vinden. Zeker zolang het advies van de overheid is om zoveel mogelijk thuis te werken en de werkgever biedt de werknemer voldoende mogelijkheden, dan kan je als werknemer echter niet zomaar afdwingen weer naar kantoor te komen.

Maar hoe zit het andersom? Kan een werknemer thuiswerken afdwingen als de werkgever het niet wil hebben? Er is in Nederland (nog) geen wettelijk recht op thuiswerken. Wel heeft de werknemer op grond van de Wet Flexibel Werken het recht een verzoek in te dienen om (deels) vanuit huis te mogen werken. De werkgever mag dit verzoek -weliswaar na overleg- weigeren, maar dat moet hij dan wel motiveren. Enkele goede argumenten daarvoor zijn, dat het bijvoorbeeld niet veilig is, problemen met het rooster geeft of dat het werk niet vanuit huis gedaan kan worden.

Instemmingsrecht OR

Indien de werkgever thuiswerken goed wil regelen, dan dient hij dat beleid zeer waarschijnlijk aan de ondernemingsraad (OR) voor te leggen. Het zal immers al snel bepalingen bevatten omtrent bijv. arbeidsomstandigheden, controle en gedrag etc. Op grond van artikel 27 WOR behoeft de werkgever in dergelijke gevallen de instemming van de OR voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op die gebieden.

Een tijdje thuis (online) gewerkt, dat ging prima, dus een recht?

Stel een werknemer heeft als gevolg van corona een tijdje thuis gewerkt. Kan hij/zij daar dan rechten aan ontlenen en bijvoorbeeld afdwingen dat die situatie wordt voortgezet? Nee, in beginsel niet. Op basis van de huidige wetgeving bepaalt de werkgever aanvankelijk nog steeds waar er dient te worden gewerkt. Als de arbeidsomstandigheden op kantoor goed zijn en er voldoende mogelijkheden zijn om naar het werk te komen, dan mag een werknemer dat niet zomaar weigeren. Het enkele feit dat werknemer een tijdlang thuis prima heeft kunnen werken, maakt dat niet anders. Recente (lagere) rechtspraak bevestigt dit beeld.

Thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 mogen werkgevers hun thuiswerkende medewerkers een vergoeding van maximaal twee euro per dag geven. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat men thuis ongeveer dat bedrag per dag kwijt is aan water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie en thee en toiletpapier. Hoewel ook de onbelaste reiskostenvergoeding blijft bestaan, mag de werkgever niet op dezelfde dag een thuiswerk- als een reiskostenvergoeding verschaffen, ook niet als de werknemer die dag deels thuis en deels op kantoor werkt.

Aansprakelijkheid

Een ander belangrijk aandachtspunt bij thuiswerken is de werkgeversaansprakelijkheid. Werkgevers hebben namelijk een vergaande zorgplicht voor de veiligheid van hun werknemers bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Hoewel je als werkgever niet achter de voordeur kunt meekijken, kan je wel afspraken maken met de werknemer en bijvoorbeeld invloed uitoefenen op de inrichting door een thuiswerkplek mee in te (helpen) richten.

RI&E en verzekering

Het is ook belangrijk om bij de eerstvolgende risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) ook het thuiswerken mee te nemen. En omdat niet alle schade altijd kan worden voorkomen, is het ten slotte van belang om de verzekeringspolissen te controleren en zonodig aan te laten passen om er zeker van te zijn dat thuiswerken (voortaan) ook onder de dekking valt.

Thuiswerkbeleid en thuiswerkovereenkomst

Gelet op al het voorgaande raden we werkgevers aan om een thuiswerkbeleid te maken. Naast bovenstaande zaken dient daarin onder meer aandacht te worden besteed aan bereikbaarheid, cyberveiligheid en privacy. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of hulp bij het opstellen of controleren van je thuiswerkbeleid en de daarop gebaseerde thuiswerkovereenkomsten.

Wellicht ook interessant:

Als vaccinatie op kantoor verplicht wordt, dan gaat de zorgplicht van werkgevers te ver

 

*Afbeelding van Luis Ricardo Rivera van Pixabay 

Blog van AVN

18 nov 2021

© 2024 Advocaten van Nu