Oproepovereenkomsten; wijzigen en intrekken oproepen

Enige tijd terug hebben we al in deel 1 en deel 2 een aantal lessen met betrekking tot oproepovereenkomsten uiteengezet die we kunnen leren uit de rechtspraak ten aanzien van het aanbod vaste arbeidsomvang en oproepkrachten uit de WAB.

Oproepovereenkomsten; wijzigen en intrekken oproepen

Blog van AVN

25 mei 2021

De voorgaande twee blogs hadden met name betrekking op de verplichting tot het aanbieden van een vaste arbeidsomvang nadat een oproepkracht 12 maanden met een oproepcontract heeft gewerkt.

In deze blog willen wij stilstaan bij de situatie dat een werkgever na een oproep, diezelfde oproep binnen vier dagen intrekt of wijzigt. In de praktijk blijkt dat hier nog vaak onduidelijkheden over zijn.

Intrekking oproep

Op het moment dat een werknemer is opgeroepen en deze oproep binnen vier dagen voor de aanvang van het tijdstip van de arbeid wordt ingetrokken, heeft de werknemer recht op het loon waarop hij aanspraak zou hebben indien hij zou hebben gewerkt volgens de oorspronkelijke oproep. Voor zover wij weten, is er met betrekking tot deze verplichting in de praktijk weinig onduidelijkheid.

Een eenmaal opgeroepen werknemer met een oproepovereenkomst waarvan de oproep binnen de 4-dagentermijn wordt ingetrokken, heeft simpelweg recht op loondoorbetaling.

Wijzigingen oproep

Het wordt echter wat complexer op het moment dat een gegeven oproep binnen de 4-dagentermijn wordt gewijzigd.

Een wijziging van de tijdstippen van de oproep heeft immers tot gevolg dat de werknemer zijn recht behoudt op het loon over de tijdstippen waarvoor hij was opgeroepen. De wijziging dient voorts tevens gezien te worden als een nieuwe oproep en aangezien dit niet vier dagen van tevoren is gedaan, hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep voor zover het de tijdstippen betreft waarvoor hij nog niet was opgeroepen.

Stel een werknemer is vier dagen van tevoren opgeroepen om te werken van 09:00 uur tot 13:00 uur. Vervolgens wordt één dag van tevoren aangegeven dat de werktijden worden gewijzigd van 12:00 uur naar 15:00 uur.

Allereerst heeft de werknemer recht op doorbetaling van het loon over de oorspronkelijke oproep van ofwel 09:00 uur tot 12:00. De werktijd van 12:00 uur tot 13:00 uur zat al in de oorspronkelijke oproep en deze werktijd zal in beginsel moeten worden gewerkt. De oproep vanaf 13:00 uur tot 15:00 uur betreft echter een nieuwe oproep waarbij te gelden heeft dat de werknemer niet tijdig is opgeroepen. De werknemer kan dan niet worden verplicht om die uren te werken.

Indien de werknemer wel gaat werken, heeft hij tevens recht op doorbetaling van het loon van 13:00 uur tot 15:00 uur. In totaal dient de werknemer met het oproepcontract dan dus van 09:00 uur tot 15:00 uur te worden doorbetaald (oorspronkelijke oproep + nieuwe oproep).

Conclusie

Hoewel sinds de invoering van de WAB omtrent de hierboven omschreven discussie weinig tot geen jurisprudentie is terug te vinden, is onze inschatting dat het in het kader van oproepcontracten toch vaak “misgaat”. Met name bij een wijziging van de oproep binnen de termijn van vier dagen verwachten wij de nodige problemen. Nu een dergelijke vordering van de werknemer pas verjaart na verloop van vijf jaar, is het goed om dit in het achterhoofd te houden en eventuele discussies zoveel als mogelijk te voorkomen.

Meer weten?

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden over zijn oproepovereenkomsten, of heeft u andere vragen, neem dan gerust contact met ons op. Op die manier kunnen uw problemen snel(ler) worden opgelost, of zelfs worden voorkomen. Dat noemen wij Service van Nu.

Wijsheid van Nu

Indien u periodiek op de hoogte gehouden wil worden van arbeidsrechtelijke actualiteiten en andere "Wijsheden van Nu", schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.

Blog van AVN

25 mei 2021

© 2024 Advocaten van Nu