NOW 3.0

Vorige week is de brief ‘Steun- en herstelpakket’ aan de Tweede Kamer verzonden met daarin onder meer NOW 3.0.

NOW 3.0

Nieuws van AVN

01 sep 2020

De NOW wordt gecontinueerd tot 1 juli 2021, maar in 3 stappen afgebouwd. De nieuwe regeling hanteert daarbij de volgende 3 tijdvakken met (let op) ieder eigen regels:

 • 1e tijdvak (oktober-december 2020)
 • percentage subsidie van loonsom: 80% (+ 10% voor scholing en werk-naar werk-traject);
 • vereiste omzetdaling: minimaal 20%;
 • maximale daling van de loonsom zonder korting: 10%;
 • 2e tijdvak (januari-maart 2021)
 • percentage subsidie van loonsom: 70%;
 • vereiste omzetdaling: minimaal 30%;
 • maximale daling van de loonsom zonder korting: 15%;
 • 3e tijdvak (april-juni 2021)
 • percentage subsidie van loonsom: 60%;
 • vereiste omzetdaling: minimaal 30%;
 • maximale daling van de loonsom zonder korting: 20%;
 • maximaal gesubsidieerde bedrag aan loon per werknemer: EUR 4.769.

Omdat aanpassingen van de onderneming aan de nieuwe werkelijkheid noodzakelijk zal zijn, wordt de correctie op de subsidie bij een loonsomverlaging bij NOW 3.0 gedeeltelijk ingeperkt. Deze wordt gebonden aan maximale percentages waarmee de loonsom mag dalen. Daarnaast komt de ontslagboete wegens bedrijfseconomisch ontslag te vervallen, maar het bonus- en dividendverbod uit NOW 2 blijft wel onverminderd van kracht. 

Hoewel de definitieve tekst van de regeling nog moet worden afgewacht, geeft dit wel al een aardig beeld. Doe er uw voordeel mee.

Nieuws van AVN

01 sep 2020

© 2024 Advocaten van Nu