Voorlopig geen nieuwe ZZP-wetgeving, maar wel handhaving!

Hoewel een nieuw kabinet in de maak is, blijft het voorlopig wachten op nieuwe wetgeving omtrent ZZP-ers en schijnzelfstandigheid. Dat geldt alleen niet voor de handhaving door de belastingdienst, dus pas op.

Voorlopig geen nieuwe ZZP-wetgeving, maar wel handhaving!

Blog van AVN

16 mei 2024

Mede omdat er jarenlang niet is gehandhaafd, is er in de markt veelvuldig gekozen voor een overeenkomst van opdracht in plaats van een arbeidsovereenkomst, terwijl dat mogelijk niet terecht is.

Handhaving

De belastingdienst is in 2024 al in toenemende mate aan het handhaven met betrekking tot schijnzelfstandigheid. Vanaf 2025 vervalt het handhavingsmoratorium helemaal. De kans op een bedrijfsbezoek en/of boekenonderzoek met de bijbehorende risico's nemen vanaf nu dus alleen maar verder toe.

Wachten op nieuwe wetgeving?

In het zeer recent gepresenteerde hoofdlijnenakkoord wordt nauwelijks gesproken over de aanpak van schijnzelfstandigheid. Wij verwachten om die reden en vanwege kritiek op het wetsvoorstel uit 2023 niet dat er binnen afzienbare tijd nieuwe wetgeving zal zijn. De belastingdienst heeft die nieuwe wetgeving echter ook niet nodig om te gaan handhaven en wacht die dus ook niet af.

Criteria

De belastingdienst hanteert de criteria uit het zogenoemde Deliveroo-arrest uit 2023. Of van een arbeidsovereenkomst sprake is, hangt volgens de Hoge Raad echter af van alle omstandigheden van het geval. Het gaat daarbij onder meer over de wijze van loonbetaling, het uitgeoefende (moderne) gezag, de zekere tijd (met rechtsvermoeden), verschillen met reguliere medewerkers, de mate van vrijheid, alsook of de werkzaamheden een wezenlijk onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering/kernactiviteiten en of de opdrachtnemer zich ook presenteert als ondernemer etc. Indien alle omstandigheden meer wijzen op de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst dan op de afwezigheid daarvan, dan is sprake van een arbeidsovereenkomst. Alle Deliveroo criteria en hoe die in de praktijk uitwerken, hebben we hier nog eens overzichtelijk voor je op een rijtje gezet. Doe er je voordeel mee.

Risico’s

Indien de belastingdienst oordeelt dat sprake is van een arbeidsrelatie, dan kleeft daar een behoorlijk financieel risico aan. Je bent als werkgever immers verplicht loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en werkgeverspremies in te houden en af te dragen over het loon van de werknemer. Dit kan met terugwerkende kracht gelden voor 5 jaar. Ook de werker kan zich uiteraard op het standpunt stellen dat sprake is van een verkapt dienstverband. Krijgt hij daarin gelijk, dan heeft hij ineens vergaande arbeidsrechtelijke bescherming, zoals loondoorbetaling bij ziekte, recht op transitievergoeding en wellicht recht op pensioen.

Wat concreet te doen?

We raden alle werkverschaffers ten eerste aan om een en ander in kaart te brengen en de arbeidsrelaties die aangegaan worden met opdrachtnemers opnieuw te beoordelen. Werk je bijvoorbeeld met goedgekeurde modelovereenkomsten en wordt er ook zodanig uitvoering aan gegeven of blijkt de praktijk toch een stuk weerbarstiger? Indien je het vermoeden hebt dat sprake is van schijnzelfstandigheid, jullie al geruime tijd samenwerken en/of je de betreffende werker graag voor langere tijd wilt behouden, overweeg dan om het contract aan te passen. En lopen contracten binnenkort af, bedenk dan goed of je die wel op dezelfde manier wilt verlengen.

Hulp nodig?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat de criteria niet zo eenvoudig zijn toe te passen of dat je nog (andere) vragen hebt. Wij denken graag me je mee, dus aarzel niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen als je worstelt met de zzp-problematiek.

Meer lezen over dit onderwerp?

Wellicht zijn deze berichten ook interessant voor je: Werknemer of ZZP'er? Deliveroo in de praktijk en/of Wetsvoorstel 2023 verduidelijking ZZP

 

Blog van AVN

16 mei 2024

© 2024 Advocaten van Nu