NIEUWE ZZP-WET LAAT OP ZICH WACHTEN

Al in het regeerakkoord in 2017 is aangegeven dat de Wet DBA niet functioneert. Echter, recent is gebleken dat het kabinet meer tijd nodig heeft om te komen tot gedegen maatregelen die, met name, zelfstandige met een laagtarief moeten beschermen. Aldus Minister Koolmees. De plannen van Minister Koolmees staan mogelijk op gespannen voet met Europese regels, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

NIEUWE ZZP-WET LAAT OP ZICH WACHTEN

Nieuws van AVN

27 dec 2018

De insteek van een nieuwe ZZP-wet is dat de nieuwe regels vooral duidelijkheid moeten scheppen voor opdrachtgevers wanneer ze iemand wel of niet als zelfstandige kunnen inhuren. Het regeerakkoord bevat hiervoor drie criteria:

·       Het tarief dat een opdrachtgever betaalt

·       De lengte van de opdracht

·       De aard van de werkzaamheden

Inmiddels is duidelijk dat met name het minimumtarief en het begrip “reguliere werkzaamheden” vragen om meer uitwerking. Inmiddels heeft het Ministerie van SZW geconcludeerd dat het minimumtarief mogelijk in strijd is met het EU-recht, en wel in strijd met de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting van zelfstandige.

Zoals gesteld, de nieuwe ZZP-wet wordt in ieder geval nog uitgesteld tot 2021. De voortdurende onzekerheid maakt dat payrolling voor opdrachtgevers een goed alternatief blijft. Bij payrolling hoeft immers geen rekening gehouden te worden met de regels voor ZZP’ers en ook niet met de aankomende wetgeving.

 

Nieuws van AVN

27 dec 2018

© 2024 Advocaten van Nu