Nieuwe regeling: betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 gaat de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof in.

Nieuwe regeling: betaald ouderschapsverlof

Nieuws van AVN

18 mei 2022

Ouders hebben tot het achtste levensjaar van hun kind recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van de werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders hiervan negen werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en krijgen daarvoor een uitkering van het UWV.

Op de site van het UWV wordt uitgebreid stilgestaan bij deze nieuwe regeling. De belangrijkste punten op een rij:

  • Het betaalde ouderschapsverlof duurt minimaal één en maximaal negen werkweken.
  • Ouders kunnen het verlof flexibel opnemen, bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken.
  • Ouders moeten het verlof opnemen binnen één jaar na de geboorte van het kind of binnen één jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen acht jaar is.
  • Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kunnen ouders nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.
  • De uitkering betaald ouderschapsverlof kan worden aangevraagd, nadat minimaal één keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen.
  • Het recht op de uitkering, de hoogte van de uitkering en hoe ouders deze kunnen aanvragen, hangt af van de situatie van de ouder.

Met de regeling betaald ouderschapsverlof breidt het Kabinet het ouderschapsverlof verder uit. In 2020 is namelijk de regeling aanvullend geboorteverlof ingegaan.

Lees hier onze eerdere blog over het ouderschapsverlof

Nieuws van AVN

18 mei 2022

© 2024 Advocaten van Nu