Loondoorbetaling of niet bij quarantaine?

De vakantie staat voor de deur. Wat als een werknemer na terugkomst van vakantie in quarantaine moet

Loondoorbetaling of niet bij quarantaine?

Blog van AVN

02 jul 2020

De vakantie staat voor de deur. Veel werknemers zullen, zoals ieder jaar, graag op vakantie willen naar het buitenland, ondanks de wereldwijde pandemie. Op zich kan dat. Maar wat nu als de werknemer na terugkomst van vakantie in quarantaine moet? Moet de werkgever dan het loon doorbetalen? En kun je van tevoren met de werknemer afspreken dat dit een omstandigheid is die voor risico van de werknemer komt?

Geen arbeid wel loon

De hoofdregel in het Nederlandse arbeidsrecht luidt sinds 1 januari 2020 dat de werkgever het loon moet doorbetalen, ook al werkt de werknemer niet. Daar bestaat één uitzondering op: indien de werknemer niet werkt en de oorzaak van het niet werken ligt in de risicosfeer van de werknemer, dan geldt er geen loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. Bijvoorbeeld in de situatie dat de werknemer zonder goede grond weigert om naar het werk te gaan, vervalt de loondoorbetalingsverplichting. Met andere woorden: geen arbeid, wel loon, tenzij..

Kleurenkaart

Inmiddels is iedereen wel bekend met de kleurenkaart van de wereld. Aan alle landen is een code toebedeeld, op basis waarvan je kunt zien of het mogelijk en veilig is om naar dit land af te reizen. Zo heb je code groen, waarbij er geen bijzondere risico’s zijn. Verder heb je code geel, waarvoor geldt dat reizen naar deze landen verantwoord is. Daarnaast heb je nog landen met een code oranje of rood. Hiervoor geldt dat het wordt afgeraden om naar deze gebieden te gaan dan wel alleen naar een oranje gebied af te reizen als het strikt noodzakelijk is. Op vakantie gaan valt niet onder het criterium “strikt noodzakelijk”.

Gele landen

Als de werknemer naar een land gaat met code geel, maar tijdens de vakantie verandert de situatie aldaar waardoor de werknemer bij terugkomst (of wellicht nog in het vakantieland) in quarantaine moet, kan deze omstandigheid niet beschouwd worden als een omstandigheid die in de risicosfeer van de werknemer ligt. De werknemer heeft immers de regels opgevolgd, maar de situatie is gedurende de vakantie gewijzigd. In het geval dat de werknemer na terugkomst van vakantie twee weken niet kan werken, geldt er dus wél een loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. Uiteraard is het dan van belang dat de werkgever, indien mogelijk, de werknemer zo veel als mogelijk thuis het werk laat verrichten, zodat er nog arbeidsprestatie tegenover de loondoorbetaling staat.

Oranje/ rode landen

Het bovenstaande ligt anders indien de werknemer, tegen de richtlijnen in, naar een land met (bijvoorbeeld) code oranje gaat. Deze reizen worden, zoals gesteld, afgeraden tenzij noodzakelijk. Indien de werknemer dit advies in de wind slaat en toch op vakantie gaat naar een land met code oranje en vervolgens in quarantaine moet, kan gesteld worden dat de oorzaak van het niet werken in de risicosfeer van de werknemer ligt. In dat geval gaat de hiervoor genoemde hoofdregel niet op en hoeft de werkgever het loon niet door te betalen.

Informeren werknemer

Wij adviseren werkgevers wel om op voorhand alle werknemers, voor zover dat nog niet is gebeurd, een brief te sturen waarin melding wordt gemaakt dat het afreizen naar een land met code oranje of rood voor rekening en risico van de werknemer komt. Wijs de werknemers er dus op dat indien zij na de vakantie niet kunnen werken omdat zij bijvoorbeeld in quarantaine moeten zitten, er geen recht op loondoorbetaling bestaat. De werknemer kan dan achteraf niet zeggen dat hij zich niet bewust was van het risico om vervolgens toch zijn salaris te vorderen.

Tot slot

Tot slot. We bevinden ons al enige tijd, vanwege de wereldwijde pandemie, in een zeer bijzondere situatie. Om die reden is en blijft het van belang om steeds over allerlei zaken goed te  communiceren met je werknemers. Het is immers niet ondenkbaar dat rechters in “corona gerelateerde zaken” anders of soepeler denken. Wanneer de werkgever de werknemer op goede en duidelijke wijze heeft geïnformeerd, sta je als werkgever altijd met één streepje voor. Ieder zaak blijft maatwerk, waarbij geldt dat rechters naar alle relevante omstandigheden kijken. Zeker wanneer het gaat om het stopzetten van de loonbetaling.

 

Blog van AVN

02 jul 2020

© 2024 Advocaten van Nu