Let op: wijziging regelgeving voor doorwerken na AOW uitgesteld

Een aantal aangekondigde verplichtingen met betrekking tot o.a. ziekte zou per 1 april 2021 worden teruggeschroefd, maar dit gaat niet (nog) door.

Let op: wijziging regelgeving voor doorwerken na AOW uitgesteld

Nieuws van AVN

26 mrt 2021

In een eerdere blog over het 'doorwerken na pensioen, hoe zat het ook alweer' hebben wij onder meer uiteengezet waaraan partijen moeten denken in geval zij bij of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met elkaar (verder) willen samenwerken. In dat artikel staat echter ook dat het opzegverbod tijdens ziekte nog verder wordt teruggebracht van dertien weken naar zes weken. Deze kortere termijn van zes weken zou ook gelden voor:

  • loondoorbetaling bij ziekte en opzegverbod;
  • het recht op ZW-uitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid
  • de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte.

Niet haalbaar voor het UWV

Gezien de grote impact van de uitvoering van de Ziektewet, is gebleken dat het voor het UWV niet haalbaar is om de termijn per 1 april 2021 bij te stellen naar zes weken.

Termijn van dertien weken blijft

Dat betekent onder meer dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte niet per 1 april 2021 van dertien naar zes weken wordt teruggebracht. Door onder meer de benodigde voorbereidingstijd bij het UWV is de verwachting dat het terugbrengen van de termijn niet voor 1 januari 2022 zal gebeuren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over doorwerken na pensioen/AOW, lees dan vooral dit artikel. Mocht u andere vragen hebben of mochten er onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Nieuws van AVN

26 mrt 2021

© 2024 Advocaten van Nu