Kunnen we straks nog wel naar de rechter?

Onze rechtspraak verkeert in een “noodtoestand”. Daar moet iets aan gedaan worden, anders komt onze rechtsstaat in gevaar!

 

Kunnen we straks nog wel naar de rechter?

Blog van AVN

05 dec 2019

Eerder kaartte ik al aan dat onze felbevochten rechtsstaat in gevaar is doordat de sociale advocatuur in de knel zit. Dat gevaar speelt onverminderd; er is nog steeds geen fatsoenlijke oplossing aangebracht door onze minister voor rechtsbescherming. Diverse advocaten gaan in januari zelfs staken om te proberen een oplossing af te dwingen. Ik hoor de laatste tijd echter ook steeds meer berichten dat het gevaar voor onze Rechtsstaat ook uit een andere hoek komt. Onze rechtspraak blijkt in nood!

Wat is het probleem?

De rechterlijke macht heeft te weinig tijd om alle rechtszaken kwalitatief goed af te wikkelen. Ik wist dit eerlijk gezegd niet, maar rechtbanken en gerechtshoven worden afgerekend op hun “output”; er wordt een vast bedrag betaald door het Ministerie van Justitie en Veiligheid per afgeronde zaak. Dat betekent theoretisch dat rechters voor iedere zaak dezelfde hoeveelheid tijd kunnen / moeten uittrekken, maar in de praktijk kan niet iedere zaak binnen een standaardtijd afgewikkeld worden. Rechters proberen de tijd die ze hebben voor zaken te verdelen, waarbij de extra tijd die wordt uitgetrokken voor ingewikkelde zaken, wordt gecompenseerd met minder tijd voor minder ingewikkelde zaken. Dat compenseren gaat de laatste tijd steeds moeilijker omdat er steeds meer ingewikkelde zaken komen. Dat betekent dat rechters in feite gedwongen worden om ofwel voor de ingewikkeldere zaken minder tijd uit te trekken ofwel om over te werken. Dat laatste gebeurt al jaren door rechters en hun medewerkers; er wordt structureel overgewerkt om zaken goed te kunnen behandelen. Ik heb vernomen dat diverse rechters zelfs vrije dagen opnemen zodat ze op die vrije dag geen zitting ingeroosterd krijgen en ze op hun vrije dag de eerder behandelde zaken kwalitatief goed kunnen afwikkelen. Dit is natuurlijk al geen gewenste situatie, maar de rechtspraak staat nu op het punt dat het zelfs niet meer lukt met het structurele overwerk. De werkdruk is zo groot dat de kwaliteit van de rechtspraak in geding komt.

Waarom is de rechtspraak zo belangrijk?

We staan er niet dagelijks bij stil, maar wij hebben in Nederland (gelukkig) een “scheiding der machten”, tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Dat betekent in de praktijk dat geen van die drie machten alle macht heeft over “het volk”. Iedereen in Nederland heeft de mogelijkheid om - als je van mening bent dat de overheid (of anderen) wet- en regelgeving ten aanzien van jou niet naleeft - naar de rechter te stappen om daar een onafhankelijk oordeel over te vellen. Het is uiteraard van groot belang dat dat ook een kwalitatief goed en een onafhankelijk oordeel is en blijft.

Oplossing?

Ik begrijp dat ook de rechterlijke macht betaald moet worden vanuit ons belastinggeld en dat daar niet een volledige vrijbrief aan de rechterlijke macht voor gegeven kan worden, omdat een en ander uiteraard “binnen de perken” moet blijven. Rechtbanken kunnen er echter niet voor kiezen om bepaalde zaken niet aan te pakken als er geen “budget” meer is; zij zijn verplicht om alle aangebrachte zaken te behandelen. Als het huidige systeem van output financiering betekent dat rechters de kwaliteit van de rechtspraak niet meer kunnen waarborgen, betekent dat dat het anders moet! En met het huidige systeem gaan de problemen alleen maar erger worden; door de overwerkdruk gaan er juist steeds meer rechters uitvallen c.q. uiteindelijk bedanken voor de eer. Daarbij komt dat nieuwe aanwas waarschijnlijk ook niet staat te springen om bij de rechtspraak te beginnen na alle berichten over werkdruk. Ik heb altijd gedacht; als ik geen advocaat meer wil zijn, word ik rechter. Dat denk ik de laatste tijd eerlijk gezegd nog maar zelden!

Red de Rechtsstaat; twee noodoproepen!

Minister Dekker; red niet alleen de sociale advocatuur zie mijn eerdere blog, welke noodoproep nog steeds even urgent is, maar red ook onze rechtspraak! We kunnen in een democratische Rechtsstaat niet zonder rechters die kwalitatief goede uitspraken doen.

Meer weten?

Heb je een korte vraag of wil je even overleggen? Bij ons staat de meter niet standaard aan. Dus neem gerust contact op. Op die manier kan je probleem snel(ler) worden opgelost, of zelfs worden voorkomen. Dat noemen wij service van Nu.

Wijsheid van Nu?

Indien je periodiek op de hoogte gehouden wilt worden van arbeidsrechtelijke actualiteiten en andere 'Wijsheden van Nu', schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. 

 

 

Blog van AVN

05 dec 2019

© 2024 Advocaten van Nu