In hoeverre speelt de bedoeling van partijen (nog) een rol?

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het niet (langer) van belang is of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hebben gehad hun overeenkomst als een arbeidsovereenkomst aan te merken. Daarmee wijzigt een belangrijk gezichtspunt in de bestaande kwalificatie discussie en dat heeft de nodige gevolgen.

In hoeverre speelt de bedoeling van partijen (nog) een rol?

Blog van AVN

09 nov 2020

De bedoeling van partijen

Jarenlang hebben we de bedoeling van partijen mede van belang geacht bij de beantwoording van de vraag of tussen partijen een arbeidsovereenkomst (of bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht) bestaat. Ten onrechte, zo nu blijkt. Volgens de Hoge Raad is het namelijk helemaal niet van belang of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden de arbeidsrelatie onder de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst te laten vallen.

Wettelijke regeling arbeidsovereenkomst

Art. 7:610 BW omschrijft de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt (i) in dienst van de andere partij, de werkgever, (ii) tegen loon (iii) gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Indien de inhoud van een overeenkomst voldoet aan deze omschrijving, dan moet de overeenkomst worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst.

Het is dus niet van belang of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden de overeenkomst onder de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst te laten vallen. Waar het uitsluitend om gaat, is of de overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst. 

Hoe nu verder?

Dit oordeel draagt bij aan de huidige discussie over de omgang met (schijn)zelfstandigen, ZZP-ers en bijvoorbeeld (platform)werkers. Daar is de wetgever nog altijd niet uit. Wel is nu al te verwachten dat met name vakbonden bestaande rechtsverhoudingen nog eerder als een arbeidsovereenkomst zullen bestempelen en met deze uitspraak onder de arm naar de rechter zullen stappen. 

Meer weten?

Uiteraard kunt u hier de hele uitspraak lezen, maar we kunnen het ons goed voorstellen dat u uw vragen liever direct aan ons stelt. Bijvoorbeeld als u twijfels heeft over uw huidige overeenkomsten met zelfstandigen. Neem in dat geval gerust contact met ons op. Op die manier kunnen uw problemen snel(ler) worden opgelost, of zelfs worden voorkomen. Dat noemen wij Service van Nu.

Blog van AVN

09 nov 2020

© 2024 Advocaten van Nu