Het controleren van e-mails van werknemers. Hoe zit het ook al weer?

Werkgevers mogen niet zonder meer de e-mails van hun medewerkers controleren. Recent is dit nogmaals bevestigd in de rechtspraak. Maar wat mag er wel en wanneer? 

Het controleren van e-mails van werknemers. Hoe zit het ook al weer?

Blog van AVN

10 aug 2022

Toetsing van email controle vindt plaats aan de hand van de volgende (gezichts)punten:

Gezichtspunten 

  1. Is de werknemer vooraf geïnformeerd over (de aard van) de mogelijke monitoring van correspondentie en andere communicatie door de werkgever?
  2. Wat is de omvang van de monitoring en hoe ernstig is de inbreuk op de privacy van de werknemer (ofwel: proportionaliteit)?
  3. Heeft de werkgever legitieme gronden die de toegepaste monitoring rechtvaardigen?
  4. Was monitoring met minder indringende methoden en maatregelen mogelijk geweest?
  5. Welke gevolgen heeft de monitoring voor de werknemer gehad?
  6. Zijn de werknemer adequate waarborgen geboden, in het bijzonder bij indringende vormen van monitoring?

Beleid en medezeggenschap

Door hier als werkgever vooraf goed over na te denken en een en ander vast te leggen in beleid, kunnen problemen wellicht niet allemaal worden voorkomen, maar wel adequater worden opgelost. Werkgevers staan, zeker bij vermoedens van fraude, echt niet met lege handen, maar niet zomaar alles is toegestaan. Houd daar rekening mee ! Ten slotte spelen ook ondernemingsraden bij de privacybescherming van medewerkers een belangrijke rol. Lees ons artikel 'OR-privacy boekje' voor meer informatie.

Heb je hierover vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder.

Blog van AVN

10 aug 2022

© 2024 Advocaten van Nu