AP publiceert OR-privacyboekje voor bescherming privacy op de werkvloer

Ondernemingsraden spelen bij privacybescherming van medewerkers op de werkplek een cruciale rol. 

AP publiceert OR-privacyboekje voor bescherming privacy op de werkvloer

Nieuws van AVN

04 mei 2021

AP publiceert OR-privacyboekje voor bescherming privacy op de werkvloer

Ondernemingsraden spelen bij de privacybescherming van medewerkers op de werkplek een cruciale rol. Om de OR te ondersteunen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een handreiking gemaakt: het OR-privacyboekje.

Het OR-privacyboekje vervangt de oude ‘Privacy Checklist voor de Ondernemingsraad’ en dient ter ondersteuning van de Ondernemingsraad.

Instemmingsrecht Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht ten aanzien van voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen omtrent het verwerken en bescheren van persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen én regelingen omtrent de zogeheten personeelsvolgsystemen.

Het OR-privacyboekje biedt handvatten voor de ondernemingsraad om de voornoemde regelingen goed te kunnen beoordelen. Het nieuwe OR-privacyboekje vindt u hier.

Wijsheid van nu

Heb je een korte vraag of wil je even overleggen? Bij ons staat de meter niet standaard aan. Dus neem gerust contact op. Op die manier kan je probleem snel(ler) worden opgelost, of zelfs worden voorkomen. Dat noemen wij Service van Nu.

Nieuws van AVN

04 mei 2021

© 2024 Advocaten van Nu