Gewijzigde uitzendcao's

Er zijn per 1 en 2 september 2019 (alvast) enkele wijzigingen doorgevoerd in de ABU-cao en de NBBU-cao (de uitzendcao’s).

Gewijzigde uitzendcao's

Nieuws van AVN

12 sep 2019

De meeste flexwerkgevers zijn er wel van op de hoogte dat er over enkele maanden van alles gaat veranderen; de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) wordt ingevoerd per 1 januari 2020 en de ABU-cao en de NBBU-cao worden per 30 december 2019 “gelijkgetrokken”.

Nu al wijzigingen doorgevoerd

Vooruitlopend op de “gelijktrekking” per 30 december 2019 zijn er per 1 en 2 september 2019 al enkele veranderingen doorgevoerd in de ABU-cao en de NBBU-cao. Het zijn geen schokkende wijzigingen, maar het is toch goed om te weten!

Wijzigingen per 1 september 2019

Behoud rechten bij overstap naar ander uitzendbureau

  1. Binnen concern:

Het gebeurt in de praktijk geregeld dat uitzendkrachten op verzoek van de uitzendwerkgever in dienst treden bij een andere uitzendwerkgever binnen het concern van de eerste werkgever. Er is nu vastgelegd in de cao’s:

  • dat de uitzendkracht op dat moment de rechtspositie in het fasensysteem behoudt (en dat dus de bij de eerste uitzendwerkgever binnen het concern al gewerkte weken in de fase(n) moeten worden meegeteld bij de nieuwe uitzendwerkgever binnen hetzelfde concern). Hierbij maakt het dus niet (meer) uit of de uitzendkracht voor de nieuwe uitzendwerkgever binnen het concern wel of niet (nagenoeg) dezelfde arbeid gaat verrichten.
  • dat de nieuwe uitzendwerkgever binnen het concern rekening moet houden met de werkervaring die is opgedaan bij de opdrachtgever(s) waar is gewerkt door de uitzendkracht bij de oude uitzendwerkgever, qua inschaling en periodieken.

Het voorgaande geldt niet als de overstap is gebeurd op initiatief van de uitzendkracht (wat de werkgever aan de hand van de inschrijving, sollicitatie of andere omstandigheden moet laten zien).

  1. Buiten concern:

Het gebeurt in de praktijk ook geregeld dat kortgezegd een inlener “overstapt” naar een ander uitzendbureau. Als de uitzendkracht dan bij een ander uitzendbureau in dienst treedt om zijn werk bij de inlener te behouden, heeft hij sinds 1 september 2019 een versterkte rechtspositie;

  • de uitzendkracht behoudt zijn rechtspositie in het fasensysteem (de wekentelling loopt in feite gewoon door), en;
  • bij de inschaling moet ook rekening worden gehouden met het arbeidsverleden (waaronder de ervaring in de functie) bij de vorige uitzendonderneming. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met reeds toegekende en nog toe te kennen periodieken.

Het eerste (het behouden van de rechtspositie in het fasensysteem bij overstap naar een ander uitzendbureau) was in feite al aan de orde, omdat er dan veelal sprake was van opvolgend werkgeverschap (dezelfde of nagenoeg dezelfde arbeid). Dit laatste is nu alleen nog beter vastgelegd.

Wijzigingen per 2 september 2019

Inlenersbeloning:

In de vroegere omschrijving van de inlenersbeloning werden bij toeslagen specifieke toeslagen genoemd (toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag), waardoor er discussie kon ontstaan over de vraag of andere toeslagen wel of niet onder de inlenersbeloning vielen. Zo is er in het verleden een discussie geweest over of koudetoeslag onder de inlenersbeloning viel of niet. Om deze discussies te voorkomen, is er nu in de cao’s opgenomen dat ook toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden, samenhangend met de aard van het werk, onder de inlenersbeloning vallen. Bij deze toeslagen kan gedacht worden aan de net genoemde koudetoeslag en warmtetoeslag, maar ook aan toeslag voor werken met gevaarlijke stoffen of toeslag voor vuil werk. Als dergelijke toeslagen gelden voor werknemers die rechtstreeks bij de inlener in dienst zijn, moeten deze ook worden toegepast voor uitzendkrachten.

Heb je vragen over de wijzigingen van de ABU-cao en/of de NBBU-cao, aarzel dan niet om vrijblijvend contact met ons te nemen.

 

Nieuws van AVN

12 sep 2019

© 2024 Advocaten van Nu