Geen transitievergoeding bij loonsverlaging

We zouden het bijna vergeten, maar er is meer dan corona. Onlangs heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen waarover we u graag informeren.

Geen transitievergoeding bij loonsverlaging

Nieuws van AVN

20 apr 2020

Hoezo transitievergoeding, zonder ontslag?

Ik hoor het u bijna denken. Hoezo kan een werknemer überhaupt aanspraak maken op een (gedeeltelijke) transitievergoeding indien die niet wordt ontslagen? Nou, dat zit zo. In 2018 heeft de Hoge Raad (HR) tot grote verrassing van velen (in de zogenoemde Kolom-zaak) geoordeeld dat, als er sprake is van een substantiële (minimaal 20%) en structurele vermindering van de arbeidsduur (bijv. bij een reorganisatie of bij herplaatsing na langdurige arbeidsongeschiktheid), een werknemer aanspraak kan maken op een pro rata deel van de transitievergoeding. De HR ziet een dergelijk verlies aan uren namelijk als een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Geen urenverlies, maar wel loonsverlaging door herplaatsing in lagere functie

Bovenstaande uitspraak heeft niet alleen behoorlijk wat stof doen opwaaien, maar ook nieuwe vragen opgeleverd. Hoe zit het bijvoorbeeld indien een werknemer na een reorganisatie  wordt herplaatst in een lagere functie? Kwalificeert dat ook als een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst?

De HR heeft nu, bijna 2 jaar later, in de SIPOR-zaak geoordeeld dat, indien een werknemer na langdurige arbeidsongeschiktheid in een lager betaalde functie wordt herplaatst, dan geen aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding bestaat. Herplaatsing in een passende functie met een lager salaris (zonder urenverlies), is volgens de HR dus geen beëindiging. De Hoge Raad vindt een dergelijke herplaatsing juist de aangewezen weg om ontslag te voorkomen.

Conclusie

Indien een werknemer dus structureel minimaal 20% van zijn uren verliest, dan heeft hij/zij wel recht op een pro rata deel van de transitievergoeding, maar indien de werknemer daarentegen 'slechts' aanzienlijk minder gaat verdienen als gevolg van herplaatsing, zonder een dergelijk urenverlies, dan heeft de werknemer geen recht op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Snapt u het nog? zo niet, geen probleem. Neem vrijblijvend contact met ons op. We denken graag me u mee.

Wijsheid van Nu

Indien u periodiek op de hoogte gehouden wil worden van arbeidsrechtelijke actualiteiten en andere "Wijsheden van Nu", schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws van AVN

20 apr 2020

© 2024 Advocaten van Nu