De gevolgen van (de angst voor) het Corona-virus op het werk

Wat als uw medewerkers tijdelijk niet naar het werk kunnen of durven komen? En wat zijn de gevolgen indien u een verkouden medewerker naar huis stuurt? Deze en andere prangende vragen over de (angst voor de) gevolgen van het Corona-virus op de werkvloer beantwoorden we hier.

De gevolgen van (de angst voor) het Corona-virus op het werk

Blog van AVN

05 mrt 2020

Evenementen worden afgezegd, kinderdagverblijven sluiten hun deuren, werknemers zitten in quarantaine of bedrijven sturen twijfelgevallen naar huis. Er is kortom van alles gaande omtrent het Corona-virus. Steeds vaker krijgen we vragen van werkgevers en werknemers over hun rechten en plichten. Een aantal daarvan beantwoorden we hieronder. Doe uw voordeel met deze wijsheid van nu.

Kan ik werknemers verplichten om vakantiedagen op te nemen indien we als gevolg van Corona tijdelijk te weinig werk hebben?

Nee, alleen indien een werknemer er in een voorkomend geval mee instemt, kunnen de dagen of dagdelen waarop niet is gewerkt, worden aangemerkt als - bovendien uitsluitend bovenwettelijke- vakantiedagen. Mogelijk komt u als werkgever wel in aanmerking voor loonkostensubsidie, voorheen werktijdverkorting, zie verderop.

Een werknemer kan of wil niet komen werken in verband met besmettingsgevaar en/of na advies van een arts. Voor wiens rekening en risico komt dat?

Indien de betreffende werknemer (nog) niet ziek is en evenmin thuis kan werken, kan hij/zij mogelijk met een beroep op calamiteiten- of ander kort verzuimverlof voor maximaal een paar dagen toch nog aanspraak maken op loon. Indien de werknemer ook de dagen daarna thuisblijft zonder dat hij werkzaamheden verricht, zonder arbeidsongeschikt te zijn en zonder dat de werkgever hem heeft verzocht thuis te blijven, dan komen die dagen in beginsel voor rekening en risico van de werknemer zelf en ontvangt hij geen loon, ook al zit hij in quarantaine.

Een werknemer is verkouden (en is in Italië op vakantie geweest). Kan ik hem verplichten thuis te blijven (en/of hem verplichten vakantiedagen op te nemen)?

Indien u als werkgever aanwijzingen heeft dat een werknemer gezondheidsklachten heeft die mogelijk het gevolg zijn van het coronavirus, dan heeft u het instructierecht om de betreffende medewerker naar huis te sturen. Dat komt dan in beginsel wel voor uw rekening en risico als werkgever en dus behoudt de werknemer recht op loon, ook als hij niet thuis kan werken. Alleen indien de betreffende medewerker er op dat moment mee instemt, kunnen dagen waarop niet wordt/is gewerkt, worden aangemerkt als -bovenwettelijke- vakantiedagen.

Kunnen we werktijdverkorting en deeltijd-WW aanvragen of krijgen we loonkostensubsidie?

Indien uw bedrijf getroffen wordt door de gevolgen van het coronavirus dan kon u tot voor kort een beroep doen op werktijdverkorting (WTV). Het kabinet introduceerde op 17 maart jl.  daarvoor in de plaats echter de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze NOW loonkostensubsidie-regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend en leest u hier.

Meer weten?

Wilt u meer weten, kijk dan ook eens op de website van de Rijksoverheid over 'Veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en werknemers'. Het RIVM heeft ook een website met vragen en antwoorden die u wellicht verder kunnen helpen. In plaats daarvan, of met specifieke arbeidsrechtelijke vragen, kunt uiteraard ook vrijblijvend contact met ons opnemen. We helpen u graag.

Wijsheid van Nu

Wilt u ten slotte meer 'Wijsheden van Nu' ontvangen, meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief (te vinden helemaal onderaan onze contactpagina).

 

Blog van AVN

05 mrt 2020

© 2024 Advocaten van Nu