Coronavirus: Nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen, onder meer door een Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in te voeren.

Coronavirus: Nieuwe maatregelen voor banen en economie

Nieuws van AVN

17 mrt 2020

De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen en een link naar de vindplaats voor meer informatie

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Indien u omzetverlies heeft of verwacht (van minimaal 20%) dan kunt u zo direct bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunt u uw medewerkers blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting (WTV). Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart jl. 

Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze NOW loonkostensubsidie-regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend en leest u hier.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

Meer informatie?

Bovenstaande informatie komt van de Rijksoverheid en de maatregelen worden ook afzonderlijk toegelicht op de nieuwssite van de Rijksoverheid. Daar kunt u dus ook terecht voor meer informatie. De uitgebreide Kamerbrief hierover treft u hier aan. Daarin wordt meer in detail beschreven wat de overheid van plan is en wat de voorwaarden zijn.

Bij andere of aanvullende vragen over het coronavirus en de gevolgen op de werkvloer verwijzen we u graag naar onze eerdere informatie: 'de gevolgen van (angst voor) corona op het werk', maar kunt u uiteraard ook geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij staan u graag met raad en daad bij in deze bizarre tijd.

Nieuws van AVN

17 mrt 2020

© 2024 Advocaten van Nu