Concept wetsvoorstel: Recht op onbereikbaarheid van de werknemer

“Iedereen moet zeker zijn van onverstoorde vrije tijd. Na het werk kunnen uitrusten en om werk en de zorg voor kinderen of naasten te kunnen combineren. Hiervoor is ongestoord vrije tijd van groot belang”.  

Dit betreft de eerste zin van de Memorie van Toelichting van het voorstel van wet van Gijs van Dijk tot wijziging van de arbeidsomstandigheden en de WAADI in verband met de invoering van een recht voor de werknemer op onbereikbaarheid (Wet op het recht op onbereikbaarheid).

Concept wetsvoorstel: Recht op onbereikbaarheid van de werknemer

Nieuws van AVN

28 feb 2019

Het gebruik van mobiele apparaten, zoals smartphones of tablets, is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Deze mobiele apparaten bieden comfort en gemak en zijn dus een aanwinst in menig huishouden. In de afgelopen jaren worden steeds vaker werktelefoons en – tablets door de werkgever aan werknemers beschikbaar gesteld. Door de mogelijkheid om zelf te bepalen waar en wanneer werknemers het beste kunnen werken, vervaagt de grens tussen werk en privé en dat kent dus ook een keerzijde. Mailtjes blijven maar komen, ’s-avonds en in het weekend. Werkgevers verwachten steeds vaker dat daar direct op gereageerd wordt. Tijd om tot rust te komen na het werk wordt zo voor veel mensen steeds moeilijker. Van Dijk is van mening dat we in Nederland daarom Wet- en regelgeving nodig hebben om er voor te zorgen dat werknemers tot rust komen. Om het aantal mensen dat bezwijkt onder werkstress te verminderen, is het van belang dat er maatregelen worden genomen om de kern van het probleem aan te pakken. Het recht op onbereikbaarheid is een van de oplossingen, aldus Van Dijk. Belangrijkste wijzigingen betreffen:

1. Een aanpassing van de Arbeidsomstandighedenwet, in die zin dat er invulling wordt gegeven aan het recht van de werknemer om onbereikbaar te zijn om arbeid te verrichten buiten werktijd,

2. Een tweede aanvulling van de arbeidsomstandighedenwet, inhoudende dat in de risico – inventarisatie en – evaluatie tevens wordt vastgelegd hoe de rusttijd, als bedoeld in artikel 5:3 van de arbeidstijdenwet, wordt gewaarborgd door de werkgever.

Nieuws van AVN

28 feb 2019

© 2024 Advocaten van Nu