Betere bescherming voor klokkenluiders

De Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 in werking getreden. Melders van misstanden worden daardoor (iets) beter beschermd. We leggen graag uit wat er is veranderd.

Betere bescherming voor klokkenluiders

Nieuws van AVN

28 feb 2023

Betere en meer bescherming

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders worden melders van misstanden (iets) beter beschermd. Als zij aangeven benadeeld te zijn door hun werkgever vanwege hun melding, ligt de bewijslast voortaan bij jou als werkgever om aan te tonen dat dat niet zo is. Een ander gevolg is dat meer werkgevers een interne meldprocedure voor (vermoedens van) misstanden moeten hebben en dat meer 'soorten' melders worden beschermd. Behalve werknemers worden namelijk ook uitzendkrachten, stagiairs, zzp-ers, vrijwilligers en sollicitanten beschermd. Melders die rechtstreeks extern melden (bij het Huis voor klokkenluiders of bij een andere bevoegde autoriteit) worden onder de nieuwe wet ook beschermd.

Onderdelen nog niet in werking

Enkele onderdelen van deze wet treden nu niet in werking. Het gaat daarbij om de verplichting voor werkgevers om ook meldingen die anoniem zijn in behandeling te nemen. Daar is nog nadere regelgeving voor nodig. Een andere nog openstaande kwestie is of het Huis voor klokkenluiders sancties mag opleggen als werkgevers zich niet aan bepaalde verplichtingen uit de Wet bescherming klokkenluiders houden. Ook daar is nog nadere regelgeving voor nodig.

Wat verandert er voor werkgevers?

De Wet bescherming klokkenluiders vraagt om aanpassingen in je organisatie als je minstens 50 werkzame personen heeft. De wet stelt bijvoorbeeld strengere eisen aan de interne meldprocedure. Die werkgevers hebben tot 17 december 2023 de tijd om hun interne meldprocedure aan te passen. Op de website wetbeschermingklokkenluiders.nl vind je praktische tips en bijvoorbeeld een 'checklist interne meldprocedure' om direct aan de slag te gaan.

Kleine werkgevers

Hoewel de kleine werkgever niet wettelijk verplicht is om een dergelijke meldprocedure te hebben, is het ook voor de wat kleinere werkgever raadzaam om daar in ieder geval over na te denken. Raadpleeg vooral bovenvermelde website en doe er je voordeel mee.

Ondersteuning

Vanzelfsprekend helpen wij je desgewenst graag bij het opzetten en/of aanpassen van intern beleid op het gebied van integriteit en/of met een gedragscode en klachtenregelement met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting, waaronder pesten en intimidatie. 

 

 

Nieuws van AVN

28 feb 2023

© 2024 Advocaten van Nu