Afspraken over níet in dienst nemen van elkaars personeel zijn verboden

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, pleiten sommige werkgevers(organisaties) en brancheorganisaties voor afspraken om elkaars personeel niet te werven of om zelfs helemaal geen personeel van elkaar over te nemen. Maar dat soort afspraken zijn in beginsel verboden. Net als onderlinge afspraken over loon buiten een CAO om.

Afspraken over níet in dienst nemen van elkaars personeel zijn verboden

Blog van AVN

21 feb 2022

Loonkartels

Dit soort onderlinge afspraken tussen werkgevers (ook wel loonkartels genoemd) zijn verboden. Zij verstoren namelijk een goede werking van de arbeidsmarkt en leiden tot lagere lonen en minder goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Bedrijven moeten namelijk ook op arbeidsvoorwaarden concurreren. Daarom mogen zij geen afspraken maken over bijvoorbeeld de hoogte van salarissen, toeslagen of bonussen. Daarnaast mogen bedrijven onderling in beginsel niet afspreken dat ze elkaars personeel niet overnemen. En tot slot mogen concurrenten niet afspreken welke prijs zij zullen betalen voor de inhuur van zzp’ers. Let op! Alleen al praten met concurrenten over toekomstige arbeidsvoorwaarden is al verboden. 

Uitzonderingen

In een cao mogen werkgevers en werknemers daarentegen wel afspraken maken ter verbetering van arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en pensioen. Dat noemt men de 'cao exceptie'. Het kartelverbod geldt ook niet voor afspraken tussen een beperkt aantal kleine bedrijven of als de bedrijven een klein gezamenlijk marktaandeel hebben, maar je loopt al snel tegen de grenzen hiervoor aan, dus laat je goed en tijdig voorlichten. Ten slotte zijn arbeidsmarktafspraken onder bepaalde voorwaarden toegestaan als zij noodzakelijk zijn voor een fusie, overname of joint venture. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om af te spreken dat de verkoper gedurende een beperkte periode geen personeel mag werven bij de koper om de waarde van de over te nemen onderneming te beschermen. Dergelijke afspraken worden ook wel 'nevenrestricties' genoemd. 

Meer informatie?

Zie voor meer informatie de uitgebreide 'Leidraad: Samenwerking tussen concurrenten' van de ACM of neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Blog van AVN

21 feb 2022

© 2024 Advocaten van Nu