Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

In de afgelopen jaren heeft Suzan ons diverse keren geadviseerd over en vertegenwoordigd in procedures op het terrein van het ambtenarenrecht. Wat opvalt is dat zij een grote, parate vakkennis combineert met heldere communicatie en uitstekende sociale vaardigheden. Zij slaagt er als geen ander in om door te dringen tot de kern van de zaak en die kern vervolgens in begrijpelijke taal samen te vatten. In gesprekken met de cliënt zal zij zo nodig doorvragen om ook de vraag achter de vraag in beeld te krijgen.

Suzan heeft een scherp oog voor de wensen van de cliënt en er is altijd ruimte voor eigen inbreng. Dit weerhoudt haar er echter niet van om op een overtuigende manier anders te adviseren, als zij van mening is dat het belang van de cliënt met dat advies het beste wordt gediend.

De gekozen aanpak vertaalt zij vervolgens in een zeer compleet advies, besluit of verweerschrift met een hoge juridische kwaliteit.

Kortgezegd is Suzan een advocaat die alle facetten van het vak tot in de puntjes beheerst.

© 2024 Advocaten van Nu